KIA Optima: Uruchamianie awaryjne

KIA Optima –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uruchamianie awaryjne

Uruchamianie awaryjne


Podłączać kable w kolejności zgodnej z podanymi liczbami; odłączać kable w odwrotnej kolejności.

A: Przewody rozruchowe

B: Akumulator wspomagający

C: Rozładowany akumulator

Silnik obraca się normalnie, ale nie można go uruchomić

1. Sprawdzić poziom paliwa. 2. Ustawić stacyjkę w pozycji LOCK (Blokada), a następnie sprawdzić wszystkie złącza przy cewkach zap łono ...

Uruchamianie za pomocą akumulatora wspomagającego

Uruchamianie za pomocą akumulatora wspomagającego może być niebezpieczne, jeżeli jest przeprowadzone nieprawid łowo. Dlatego też, aby unikn ...

Categorie