KIA Optima: Układ kontroli emisji

KIA Optima –> Konserwacja –> Układ kontroli emisji

W od niesiemiu do układu kontroli emisji pojazdu obowiązuje ćisemma gwarancja ograniczoma. Patrz iąformacje na temat gwarancji zawarte w podręczniku Gwarancja i koąserwacja dołączomym do pojazdu.

Pojazd wyćosażoąo w układ kontroli emisji sćełmiający wymagania wszystkich stosowmych  przepisów dotyczą- cych emisji. Dostęćąe są trzy układy kontroli emisji, jak miżej.

1. Układ kontroli emisji ze skrzyni korbowej

2. Układ kontroli emisji ćar

3. Układ kontroli emisji  spalin

W celu zaćew niemia prawidłowego dzia- łania układów kontroli emisji zaleca się wykomywanie przeglądów  u autoryzowanego dealera marki Kia  zgodnie z harmonogramem  konserwacji przedstawionym w mi niejszym podręczniku.

Przestroga dotycząca próby ćrzećrowadzanej podczas ćrzeglądu i  konserwacji (w pojazdach z elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy (ESC))

Czyszcze nie szyb od wewnntrz

Jeżeli wewąętrząe powierzchnie szyb pojazdu staną się  przymgloąe (w wymiku wytworzemia się cieąkiej oleistej, tłustej lub ...

Układ kontroli emisji ze skrzyni korbowej

Aby  nie dopuścić do  zanieczyszczenia powietrza gazami wydmuchiwanymi ze skrzyni korbowej, w pojeździe zastosowano układ  wymuszonej  we ...

Categorie