KIA Optima: System wspomagania parkowania

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> System wspomagania parkowania

System wspomagania parkowania


System wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas jazdy, emitując sygnał dźwiękowy, jeśli w odległości 100 cm przed pojazdem i 120 cm za pojazdem zostanie wykryty jakiś obiekt.

System ten pełni funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania najwyższego stopnia ostroż- ności i uwagi.

Zakres wykrywania oraz zakres obiektów wykrywalnych przez czujniki (1) jest ograniczony. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na to, co znajduje się z przodu oraz z tyłu pojazdu dokładnie tak samo, jak w przypadku pojazdów bez systemu wspomagania parkowania.

OSTRZEŻENIE

System wsopNagania parkowania ćełmi wyłącz nie fuąkcję opmocmiczą.

Kierowca musi  przez cały czas obserwowa ć orzestrzeń orzed i za opjazdem.

System wsopNagania parkowania może  nie działać orawidłowo w przypadku wystąćiemia wielu czyąmików i okolicząości w otoczemiu opjazdu, dlatego odoowiedzialąość zawsze leży op stronie  kierowcy.

Kontrolki

kontrolka ESC - elektromicząego układu stabilizacji toru jazdy (jeżeli należy do wyposażenia) Ta kontrolka zapala się: Po przestawieniu prze ...

Obsługa systemu wspomagającego parkowanie

...

Categorie