KIA Optima: System ostrzegania przed nieza nierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

KIA Optima –> Jazda samochodem –> System ostrzegania przed nieza nierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)


System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)


System wykrywa pas za pomocą czujnika na przedniej szybie i ostrzega kierowcę, gdy ten zjeżdża z pasa.

OSTRZEŻENIE

Aby użyć systemu LDWS, należy nacisnąć przełącznik, gdy zapłon jest włączony.

Zapali się kontrolka na tablicy rozdzielczej. Aby anulować działanie systemu LDWS, należy ponownie nacisnąć przycisk. Kontrolka na tablicy rozdzielczej zgaśnie.

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)


Po wybraniu tego symbolu, na wy- świetlaczu LCD pojawi się tryb LDWS.

Jeśli pojazd zjedzie z pasa, gdy system LDWS jest włączony, a prędkość pojazdu przekracza 60 km/h, ostrzeżenie zadzia ła w następujący sposób:

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)


1. Ostrzeżenie wizualne W przypadku przekroczenia linii pasa linia ta będzie migała (na żółto) na wyświetlaczu LCD, z równoczesnym ostrzeżeniem dźwiękowym trwającym maks. 3 sekundy.

2. Ostrzeżenie dźwiękowe Jeśli pojazd zjedzie z pasa, emitowany będzie sygnał ostrzegawczy z częstotliwością co 3 sekundy.

Kolor symbolu będzie się z nieniał w zale żności od stanu systemu LDWS.

Tryb SPORT (jazda sćortowa)

Tryb SPORT podnosi dynamikę jazdy poprzez automatyczną kontrolę układu kierowniczego, silnika i układu skrzyni biegów. Po naciśnięci ...

Kontrolka ostrzegawcza

Jeśli funkcja informowania o nieza nierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) nie działa prawidłowo, na kilka sekund za- świeci się kontrolka ostrzegawcza ...

Categorie