KIA Optima: System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS

KIA Optima –> Postępowanie w przypadku awarii –> System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS

System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS


System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS


1. Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach / kontrolka nieprawidłowego działania TPMS

2. Wskaźnik pozycyjny niskiego ciśnienia w oponach (wyświetlany na wy- świetlaczu LCD)

Przegrzanie silnika

Jeśli wskaźnik temperatury sygnalizuje przegrzanie, odczuwa się utratę mocy lub słychać głośne stukanie, prawdopodobnie silnik jest zbyt ...

Kontrola ciśnienia w oponach

Ciśnienie w oponach można sprawdzić w trybie informacyjnym na tablicy rozdzielczej. Zobacz Tryb ustawień użytkownika  na stronie 4-77. ...

Categorie