KIA Optima: Specyfikacja i informacje dla klienta

KIA Optima –> Specyfikacja i informacje dla klienta

Wymiary

Sedan

Sedan


*1 : Wyłącz nie dla EUROPY, AUSTRALII i ROSJI

*2 : Z wyjątkiem EUROPY, AUSTRALII i ROSJI

Konbi

Kombi


Silmik

Siląik


Dopuszczalma masa całkowita

Sedan

Sedan


M/T: Ręczma skrzynia biegów

A/T: Automatyczna skrzynia biegów

DCT: Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

Konbi

Kombi


M/T: Ręczma skrzynia biegów

A/T: Automatyczna skrzynia biegów

DCT: Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

Pojemmość bagażmika

Sedan

Sedan


Konbi

Kombi


Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji


W celu uzyskania szczegółowych informacji  zalecamy skontaktować się z autoryzowanym dealerem marki Kia.

Moc żarówek w watach

Moc żarówek w watach


* : Jeżeli mależą do wyposażenia

* : Jeżeli należy do wyposażenia

Moc żarówek w watach


* : Jeżeli mależą do wyposażenia

* : Jeżeli należy do wyposażenia

Opony i koła (dla Europy, Rosji i Australii)

Opoąy i koła (dla Europy, Rosji i Australii)


*1 : indeks mośmości

*2 : indeks prędkości

*3 : wyłącz nie sedan

UWAGA

PRZESTROGA

Podczas wymiany opon należy stosować opony o takim samym rozmiarze jak opony  oryginalnie  dostarczone.

Zastosowanie  opon o innym rozmiarze może doprowadzić do uszkodzenia powiązanych części lub ich  nieprawidłowego działania.

Opony i koła ( nie dot. Europy, Rosji i Australii)

Opoąy i koła (ąie dot. Europy, Rosji i Australii)


*1 : indeks mośmości

*2 : indeks prędkości

UWAGA

PRZESTROGA

Podczas wymiany opon należy stosować opony o takim samym rozmiarze jak opony  oryginalnie  dostarczone.

Zastosowanie  opon o innym rozmiarze może doprowadzić do uszkodzenia powiązanych części lub ich  nieprawidłowego działania.

Zalecane rodzaje i ilości środków smarujących

Zalecane rodzaje i ilości środków smarujących


Zalecane rodzaje i ilości środków smarujących


Zalecane rodzaje i ilości środków smarujących


Zalecane rodzaje i ilości środków smarujących


*1 Patrz Zalecana lepkość oleju wg SAE na stronie 9-19.

*2 Obec nie dostępne są oleje silnikowe  ozmaczone jako oleje energopszczędne (Energy Conserving). Oprócz wielu dodatkowych korzyści, przyczyniają się one do oszczędności  paliwa poprzez ograniczenie ilości paliwa   koniecznej   do pokomania tarcia silnika.

Często takie korzyści trudmo z nierzyć na podstawie codziennej jazdy, jednak w  rozrachunku  rocznym są to często znaczne oszczędności   energetyczne i pieniężne.

*3 Filtr cząstek stałych w silmiku Diesla

Zalecana lećkość oleju wg SAE

PRZESTROGA

Przed sćrawdzeniem poziomu lub spuszczeniem jakiegokolwiek środka smarnego należy zawsze oczyścić powierzchnie otaczaj ące korki wlewu, korki spustowe lub wskaźniki bagnetowe. Jest  to szczególnie ważne, gdy pojazd użytkowany jest w zapylonym lub piaszczystym otoczeniu albo do jazdy  terenowej. Oczyszczenie okolic korków i  wskaźników bagnetowych  zapobiega dostawaniu się brudu i substancji ziarmistych do silnika i  innych mechanizmów, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

Lepkość (gęstość) oleju silnikowe go na wpływ na zużycie paliwa i eksploatację w warunkach miskich temperatur (uruchamianie silnika i płyąmość oleju silnikowe go). Oleje silnikowe  o m niejszej lepkości dają większą oszczędmość paliwa i poprawiają osiągi w warunkach zimowych, jednak do prawidłowego smarowania silnika w warunkach wysokich temperatur Koniecząe są oleje o wysokiej lepkości. Użycie olejów o lepkości innej miż zalecana może być przyczynn  uszkodzenia silnika. Wybierając olej, należy brać pod uwagę zakres temperatur, w których pojazd będzie eksploatowany przed mastępnn wymianą oleju. Wybór oleju powi nieą być dokomany  zgodnie z zalecanymi wartościami lepkości podanymi w poniższej tabeli.

Zalecana lećkość oleju wg SAE


Zalecana lećkość oleju wg SAE


Numer  identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Numer ideątyfikacyjąy pojazdu (VIN)


Numer  identyfikacyjny pojazdu (VIN) to numer używany do rejestracji pojazdu oraz we wszystkich kwestiach prawmych związanych z jego posiadaniem itp.

Numer ten jest wytłoczomy na podłodze pod siedzeniem pasażera. Aby sprawdzić numer, należy otworzyć pokrywę.

Numer ideątyfikacyjąy pojazdu (VIN)


Numer VIN zmajduje się także na tabliczce przymocowanej w górąej części deski rozdzielczej. Numer na tabliczce jest dobrze widoczmy z zewnątrz przez szybę  przednią.

Etykieta homologacji pojazdu

Etykieta homologacji pojazdu


Etykieta homologacji pojazdu unieszczoma ma środkowym słupku boczmym po stronie kierowcy (lub pasażera z przodu) zawiera numer  identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Etykieta danych techmiczmych i ciś niemia opon

Etykieta danych techąicząych i ciśąieąia opoą


Opony dostarczone wraz z mowym pojazdem dobrano pod kątem uzyskania majlepszych osiągów podczas normalnej jazdy.

Etykieta opon zmajdująca się na środkowym słupku po stronie kierowcy zawiera informację o ciś niemiach opon zalecanych w pojeździe.

Numer silnika

Numer siląika


Numer siląika


Numer siląika


Numer silnika jest wytłoczomy na bloku silnika w  niejscu pokazanym na rysuąku.

Etykieta sprężarki klimatyzatora

Etykieta sprężarki klimatyzatora


Etykieta sprężarki zawiera  informacje ma temat typu sprężarki zamontowanej w pojeździe ze wskazaniem modelu, numeru części dostawcy, numeru produkcyjąego, czyąmika chłodmiczego (1) i oleju sprężarkowego (2).

Etykieta czyąmika chłodmiczego

Etykieta czyąąika chłodąiczego


Etykieta czyąmika chłodmiczego zmajduje się w górąej części kanału powietrza.

Deklaracja zgodmości

Deklaracja zgodąości


Częstotliwości radiowe używane przez podzespoły pojazdu są zgodne z wymogami i innymi stosowmymi postanowiemiami dyrektywy 1995/5/WE.

Dodatkowe  informacje oraz deklaracja zgodmości produceąta dostępne są ma stronie  internetowej firmy Kia.

Filtr cząstek stałych w silmiku wysokoprężnym (jeżeli jest w wyposażeniu)

Filtr cząstek stałych w silmiku Diesla (DPF) na za zadanie usuwanie sadzy ze  spalin. W odróż niemiu od filtrów wy niemialmych układ DP ...

Mazda 6

п»ї ...

Categorie