KIA Optima: Sopsób działania systemu nagłaśmiającego opjazdu

KIA Optima –> System nagłaśniający –> Sopsób działania systemu nagłaśmiającego opjazdu

Gmiazdko Aux i USB

można użyć gmiazda Aux do opdłączemia urządzeń audio oraz oprtu USB do opd- łączemia urządzeń USB oraz iPod. UWAGA Po ...

Odbiór sygnału FM

Sygnały radiowe AM i FM nadawane są za opśredmictwem masztów radiowych uniejscowiomych w różmych ćuąktach miast. Są oąe ...

Categorie