KIA Optima: Siedzenia

Siedzenia


Fotel kierowcy

1. Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu

2. Ustawienie nachylenia oparcia

3. Regulacja wysokości fotela

4. Podparcie lędźwiowe

5. System zapamiętywania ustawień kierowcy*

6. Zagłówek

Fotel pasażera przedniego

7. Regulacja położenia przód/tył

8. Ustawienie nachylenia oparcia

9. Regulacja wysokości fotela

10. Podparcie odcinka lędźwiowego*

11. Zagłówek

Tylne siedzenie

12. Podłokietnik

13. Wewnętrzny bagażnik na narty

14. Zagłówek

15. Dźwignia składania oparcia*

OSTRZEŻENIE

 luźne orzedmioty

 luźne orzedmioty w  pobliżu stóć kierowcy mogą utrudmiać obsługę pedałów i  spowodować wypadek. Nie wolmo wkładać  żadnych  przedmiotów  pod orzed nie fotele.

Ustawianie  oparcia w ćołożemiu  pionowym

Aby ćomow nie ustawio  oparcie w  po- łożeniu  pionowym, należy przytrzyma ć je i  powoli    prze nieścić, ućewmiwszy się, że w  pobliżu  nie na  innych pasażerów. Jeżeli  oparcie  nie będzie trzymane  podczas  ponownego ustawiania, może gwałtownie   przemieścić się do  przodu, uderzając i  powodując obrażenia ciała znajdują- cej się w  pobliżu osoby.

Odopwiedzialmość kierowcy za pasażerów

Jazda samochodem z   opuszczonym przedmim  oparciem może  spowodowa ć  poważne lub nawet  śmiertelne obrażenia ciała w razie  wypadku. Je- śli  podczas  wypadku  oparcie  siedzenia jest  opuszczone, biodra  pasażera mogą wsunąć się  pod odcinek  biodrowy pasa bezpieczeństwa, ćowoduj ąc działanie znacząej siły na  niechromiomy brzuch. Może to  spowodowa ć  poważne obrażenia, a nawet śmierć. Kierowca  powinien  przypominać pasażerowi o ustawiemiu  oparcia  siedzenia w pozycji wyprostowanej na czas jazdy.

Nie wolmo stosować  poduszek do  siedzenia  zmniejszających tarcie mię- dzy fotelem a ciałem  pasażera. W razie  wypadku lub nagłego hamowania biodra  pasażera mogą wsunąć się  pod odcinek  biodrowy pasa bezpieczeństwa. Może to  spowodować  poważne, a nawet  śmiertelne obrażenia, ponieważ   pasy bezpieczeństwa  nie działają wtedy prawidłowo.

Fotel kierowcy

 oparcia tylne

OSTRZEŻENIE

Po wyregulowaniu fotela należy zawsze sorawdzio, czy jest on ćew nie zablokowany, orzesuwając go do  przodu lub do tyłu bez naciskania dźwigmi zwalmiania blokady fotela.

Nagłe lub  nieoczekiwanie orzesumię- cie się fotela kierowcy może  spowodowa ć utratę panowania nad pojazdem i wypadek.

OSTRZEŻENIE

Systemy bezpieczeństwa pojazdu

...

Regulacja fotela przedniego - ręczna

...

Categorie