KIA Optima: Przegrzanie silnika

KIA Optima –> Postępowanie w przypadku awarii –> Przegrzanie silnika

Jeśli wskaźnik temperatury sygnalizuje przegrzanie, odczuwa się utratę mocy lub słychać głośne stukanie, prawdopodobnie silnik jest zbyt gorący. W takim przypadku należy: 1. Zjechać z drogi i zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym  niejscu.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji P (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów) lub w pozycji neutralnej (pojazdy z ręczną skrzynią biegów) i zaciągnąć hamulec postojowy.

Jeśli klimatyzacja jest włączona, należy ją wyłączyć.

3. Jeśli spod pojazdu wycieka płyn chłodzący silnik lub spod maski wydobywa się para, należy zatrzymać silnik. Nie otwierać maski, dopóki płyn chłodzący nie przestanie wyciekać lub dopóki nie przestanie wydobywać się para. Jeśli nie ma widocznych strat płynu chłodzącego silnik i nie wydobywa się para, pozwolić silnikowi pracować i sprawdzić, czy działa wentylator chłodzący silnik. Jeśli wentylator nie pracuje, wyłączyć silnik.

4. Sprawdzić, czy nie brakuje paska napędowego pompy wodnej. Jeśli nie, sprawdzić, czy pasek mocno trzyma.

Jeśli pasek napędowy jest w prawid łowym stanie, sprawdzić, czy z chłodnicy, przewodów lub spod pojazdu nie wycieka płyn chłodzący.

(Jeśli klimatyzacja była uruchomiona, po zatrzymaniu może z niej wyciekać zimna woda. Jest to normalne).

OSTRZEŻENIE

Gdy silmik jest uruchomiomy, należy trzymać włosy, dło nie i odzież z daleka od ruchomych części, takich jak weątylator i ćaski maćędowe, po niewa ż mogłoby dojść do obrażeń ciała.

5. Jeśli pasek napędowy pompy wodnej jest zerwany lub płyn chłodzący silnik wycieka, należy natychmiast zatrzymać silnik. W takim przypadku zaleca się kontakt z autoryzowanym dealerem marki Kia.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno odkręcać korka chłodmicy, gdy silmik jest gorący. Mogłoby  to  s powodować wytryśmięcie płynu chłodzącego z otworu i ćoważne ćoćarzemia.

6. Jeśli nie można stwierdzić przyczyny przegrzania, należy odczekać, aż temperatura silnika powróci do normy. Następnie, jeśli doszło do utraty płynu chłodzącego, ostrożnie dolać płynu chłodzącego do zbiornika, aby uzyskać poziom sięgający znacznika w połowie wysoko ści zbiornika.

7. Kontynuować jazdę ostrożnie, zwracając uwagę, czy nie występują dalsze oznaki przegrzewania. Je- śli znów dojdzie do przegrzania, zaleca się kontakt z autoryzowanym dealerem marki Kia.

PRZESTROGA

Uruchamianie na pych

Nie powinno się uruchamiać na pych samochodu wyposażonego w ręczną skrzynię biegów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie u ...

System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS

1. Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach / kontrolka nieprawidłowego działania TPMS 2. Wskaźnik pozycyjny niskiego ciśnienia w oponach (wy ...

Categorie