KIA Optima: Przeglądy i obsługa techmiczma

KIA Optima –> Konserwacja –> Przeglądy i obsługa techmiczma

Należy zachować majwyższą ostroż- ąość, aby podczas ćrzećrowadzania przeglądów  lub serwisowania  nie sćowodowa ć uszkodzenia pojazdu i/lub obra żeń ciała.

Niekomćetentąe,  niekomćletąe lub  niezgodąe z ćotrzebami serwisowanie mo- że być  przyczynn ćroblemów z eksćloatacj ą pojazdu, ćrowadzących do jego uszkodzenia,  wypadku lub obrażeń cia- ła.

Komora silnika

1. Zbiormik wyrówmawczy płynu chłodz ącego 2. Korek wlewu oleju silmikowego 3. Zbiormik płynu hamulcowego/ sćrzęgłowego (jeże ...

Odćowiedzialąość właściciela pojazdu

UWAGA Właściciel pojazdu odćowiada za przeglądy serwisowe i ćrzechowywanie dokumeątacji. Zaleca się wykomywanie przeglądów poja ...

Categorie