KIA Optima: Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera


Pojazd jest wyposażony w dodatkowy system zabezpieczający (SRS) (poduszki powietrzne) i pasy bezpieczeństwa poprowadzone przez biodra i ramiona - zarówno na siedzeniach kierowcy, jak i pasażera z przodu.

Oznaczeniami obecności systemu są napisy AIR BAG wytłoczone na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy i/lub na pokrywie bocznego profilu panelu po stronie kierowcy, unieszczonego poniżej kierownicy, i po stronie pasażera na panelu tablicy rozdzielczej, nad schowkiem przednim.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera


System SRS obejmuje poduszki powietrzne zamontowane pod pokrywą na środku kierownicy, w bocznym profilu panelu poniżej kolumny kierownicy i po stronie pasażera w panelu przednim tablicy rozdzielczej, nad schowkiem.

System SRS służy jako dodatkowe zabezpieczenie kierowcy i pasażera siedzącego z przodu (oprócz pasów bezpieczeństwa) w przypadku zderzenia czołowego o dużej sile. System SRS wykorzystuje czujniki do zbierania informacji o położeniu fotela kierowcy, użyciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu oraz sile uderzenia.

Czujniki w sprzączkach pasów bezpieczeństwa (jeżeli należą do wyposażenia) wykrywają, czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu są zapięte. Czujniki te zapewniają możliwość sterowania działaniem systemu SRS w oparciu o informacje, czy pasy bezpieczeństwa są zapięte, lub nie, oraz jak silne jest uderzenie.

OSTRZEŻENIE

Pasy bezoieczeństwa i foteliki dla dzieci muszą być stosowane w każ- dej opdróży, zawsze i  przez wszystkich! Poduszki powietrzne napełniają się z dużą siłą i dosłow nie w mg niemiu oka. Pasy bezoieczeństwa utrzymuj ą pasażerów w odoowied niej opzycji tak, aby poduszki mogły jak najlećiej sćełmić swoje zadanie. Jednak ćasażerowie źle zaćięci lub  niezaćięci ćasani bezoieczeństwa mogą od nie ść poważne obrażemia w wymiku zadziałania opduszek powietrznych.

Dlatego należy zawsze orzestrzegać zaleceń dotyczących  pasów, opduszek powietrznych i ogóląego bezoiecze ństwa pasażerów.

Aby zm niejszyć ryzyko ppważnych, a nawet ś niertelmych obrażeń i zaćewmi ć sobie NaksyNaląe bezoiecze ństwo dzięki stosowaniu tego Systemu:

Przełączmik orzed niej poduszki powietrznej  pasażera (jeżeli należy do wyposażenia)

Przełącząik ćrzedąiej ćoduszki ćowietrząej ćasażera (jeżeli ąależy do wyćosażeąia)


Przednią poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć przełącznikiem przedniej poduszki powietrznej pasażera, jeżeli na przednim siedzeniu pasażera zamontowany jest fotelik dziecięcy lub jeżeli na przednim siedzeniunie ma pasażera.

Aby zapewnio bezpieczeństwo dziecku, przednią poduszkę powietrzną pasażera należy wyłączyć, kiedy w wyjątkowych okolicznościach konieczne jest zainstalowanie na przednim siedzeniu pasażera fotelika dziecięcego skierowanego w tył.

Włączanie lub wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Włączanie lub wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera


Aby wyłączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, należy włożyć główny kluczyk do przełącznika ON/OFF (wł./wył.) przedniej poduszki powietrznej pasażera i ustawio go w pozycji OFF (wył.).

Zaświeci się wskaźnik OFF przedniej poduszki powietrznej pasażera i pozostanie zaświecony do momentu ponownego włączenia poduszki.

Aby ponownie włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, należy włożyć główny kluczyk do przełącznika ON/OFF przedniej poduszki powietrznej pasażera i ustawio go w pozycji ON.

Wskaźnik OFF przedniej poduszki powietrznej pasażera zgaśnie.

OSTRZEŻENIE

Przełączmik ON/OFF orzed niej poduszki powietrznej można orzestawić rów nież za opmocą opdobąego  niewielkiego, sztywąego urządzemia.

Zawsze należy sorawdzać stan orze- łączmika ON/OFF orzed niej poduszki powietrznej  pasażera oraz jej wskaź- mik OFF.

UWAGA

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

Komponenty i funkcje systemu SRS

System SRS tworzą następujące komponenty: 1. Moduł przedniej poduszki powietrznej kierowcy 2. Moduł przedniej poduszki powietrznej pasażera* ...

Boczna poduszka powietrzna

Rzeczywiste poduszki powietrzne w pojeździe mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracji. Pojazd wyposażony jest w boczne poduszki powietrzne ...

Categorie