KIA Optima: Panoramiczny szyberdach

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Panoramiczny szyberdach

Panoramiczny szyberdach


Jeżeli posiadany pojazd wyposażony jest w szyberdach, można je przesunąć lub uchylio za pomocą dźwigni sterowania szyberdachem, unieszczonej na konsoli podsufitowej.

Ustawienie szyberdachu można z nieniać przez około 30 sekund po wyjęciu kluczyka z przełącznika zapłonu lub po przestawieniu go do położenia ACC (WYPOSAŻENIE) lub LOCK (BLOKADA).

Jeśli jednak przednie drzwi są otwarte, szyberdach będzie działać nawet we wspomnianym 30-sekundowym okresie.

PRZESTROGA

Dźwigmia sterowania szyberdachem

Nie należy orzytrzymywać dźwigmi sterowania szyberdachem op jego całkowitym otwarciu, zankmięciu lub wychylemiu. może to spowodować  uszkodzenie silnika lub  innych elemeątów Systemu.

Należy całkowicie zanknnć szyberdach, opuszczając opjazd. Pozostawie nie go w opzycji otwartej może spowodować  orzedostanie się ś niegu lub deszczu do wąętrza opjazdu i jego zanocze nie lub ułatwić właNanie.

OSTRZEŻENIE

Pękmięcie szyberdachu

Szyberdach jest wykonany ze szkła, dlatego może ćęknnć op zadziałaniu odoowied niej siły uderzemia. Jeśli dojdzie do tego opdczas  wypadku, każdy  nieorawidłowo orzyćięty pasa żer może zostać wyrzucomy na zewnątrz  przez szyberdach i w wymiku tego od nieść obrażemia ciała.

Aby zmimiNalizować wszelkie optencjaląe ryzyko z tym związane, wszyscy pasażerowie muszą być orawidłowo orzyćięci pasani bezpieczeństwa, a dzieci być zaćięte w fotelikach.

Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Jeśli nie da się otworzyć pokrywy wlewu paliwa zdalnie, można zrobio to ręcznie. Odsunąć panel w przestrzeni bagażowej pojazdu. Lekko ...

Ostrzeżenie o otwartym oknie dachowym

Jeżeli kierowca wyj nie kluczyk ze stacyjki (kluczyk inteligentny: wyłącza silnik), kiedy szyberdach nie jest całkowicie zamknięty, przez około ...

Categorie