KIA Optima: Odmrażanie i usuwanie zaparowania szyby przedniej

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Odmrażanie i usuwanie zaparowania szyby przedniej

Tryb wyłączania

Nacisnąć przycisk OFF (WYŁ.) przedniego nawiewu, aby wyłączyć system klimatyzacji z przodu. Jednak dopóki stacyjka jest ustawiona w pozy ...

Klimatyzacja regulowana ręcznie

Odoarowywanie orzed niej szyby od wewnntrz 1. Ustawio pokrętło wyboru prędkości wentylatora w żądanym położeniu. 2. Wybrać  ...

Categorie