KIA Optima: Odmrażanie

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Odmrażanie

PRZESTROGA

Aby wykluczyć  uszkodzenie orzewodów odmrażacza oporowadzomych na wewąętrząej opwierzchmi szyby tyląej, do czyszczemia szyby  nie wolno używać ostrych  przedmiotów ani ściermych środków czyszczących.

UWAGA

Więcej informacji na temat odmra- żania i usuwania pary z szyby przedniej w rozdziale Odmrażanie i usuwanie zaparowania z szyby przedniej  na stronie 4-175.

Odmrażanie tylnej szyby

Odmrażanie tylnej szyby


Odmrażacz podgrzewa szybę w celu usunięcia szronu, pary i cienkiej warstwy lodu z tylnej szyby, gdy silnik pracuje.

Aby uruchomio odmrażacz tylnej szyby, należy nacisnąć przycisk odmrażania tylnej szyby znajdujący się na środkowym panelu przycisków. Gdy odmra- żacz pracuje, świeci się wskaźnik przycisku odmrażacza tylnej szyby.

Jeśli na tylnej szybie nagromadziła się duża ilość śniegu, przed urucho nieniem odmrażacza należy z nieść śnieg.

Odmrażacz tylnej szyby wyłącza się automatycznie po około 20 minutach lub po wyłączeniu zapłonu. Aby wyłączyć odmrażacz, należy ponownie nacisnąć przycisk odmrażacza tylnej szyby.

Odmrażacze lusterek zewnętrznych (jeżeli należą do wyposażenia)

Jeżeli pojazd jest wyposażony w odmra żacze lusterek zewnętrznych, zostaną one uruchomione w momencie włączenia odmrażaczy tylnej szyby.

Układ odladzania wycieraczek

Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ odladzania wycieraczek, zostanie on uruchomione w momencie włączenia odmrażaczy tylnej szyby.

Oświetlenie wnętrza

Jeżeli przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w położeniu DOPR (drzwi), a wszystkie drzwi oraz bagażnik (klapa tylna) są ...

Panel sterowania klimatyzacją

...

Categorie