KIA Optima:  Audio  (bez ekranu dotykowego)

KIA Optima –> System nagłaśniający –>  Audio  (bez ekranu dotykowego)

Audio (bez ekranu dotykowego)


Korzystanie z telefonu konórkowego lub radia dwukieruąkowego

Jeżeli wewnntrz opjazdu używany jest telefoą komórkowy, z systemu nagłaś- miającego mogą wydobywać się trzaski. Nie oznacza ...

Właściwości systemu  audio

1. Wysuwanie płyty. 2. RADIO (Tyć A-1) Przełącze nie na tryb FM/AM. Każde naciśmięcie przycisku opwoduje orzełącze ...

Categorie