KIA Optima: Na wz niesiemiach

Na wząiesieąiach


Ograniczenia tempomatu

W pewnych warunkach drogowych i w zależności od natężenia ruchu ulicznego system zaawansowanego tempomatu inteligentnego może w ograniczonym stopni ...

Zmiana pasa ruchu

Czujnik może nie wykryć pojazdu wjeżdżającego na pas ruchu samochodu, zanim pojazd ten nie znajdzie się w polu działania czujnika. ...

Categorie