KIA Optima: Masa pojazdu

KIA Optima –> Jazda samochodem –> Masa pojazdu

Ten rozdział zaznajomi użytkownika z zagadnieniami prawidłowego załadunku pojazdu i/lub przyczepy, utrzymywania masy załadowanego pojazdu w dopuszczalnych granicach konstrukcyjnych, zarówno w przypadku jazdy z przyczepą, jak i bez niej. Prawidłowy załadunek pojazdu zapewni maksymalnie wydajne wykorzystanie możliwości konstrukcyjnych pojazdu. Przed przystąpieniem do załadunku pojazdu należy zapoznać się z opisanymi poniżej zasadami wyznaczania znamionowych wartości masy pojazdu z przyczepą lub bez przyczepy, zawartych w specyfikacjach pojazdu i na etykiecie homologacji pojazdu:

Podstawowa masa własna pojazdu

Jest to masa pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa i całym standardowym wyposa żeniem. Nie uwzględnia pasażerów, ładunku ani wyposażenia dodatkowego.

Masa własna pojazdu gotowego do jazdy

Jest to masa nowego pojazdu w stanie, w jakim został odebrany od dealera z ewentualnym dodatkowym wyposażeniem.

Masa bagażu

Wartość ta obejmuje całą masę dodaną do podstawowej masy własnej pojazdu z uwzględnieniem bagażu i wyposażenia opcjonalnego.

GAW (maksymalne dopuszczalne obciążenie osi)

Jest to całkowita masa przykładana na każdą oś (przednią i tylną) ― łącznie z własną masą pojazdu i całego ładunku.

GAWR (znamionowe dopuszczalne obciążenie osi)

Jest to maksymalna dopuszczalna masa, jaką można obciążyć pojedynczą oś (przednią lub tylną). Te wartości są wskazane na etykiecie homologacyjnej pojazdu. Całkowity nacisk na każdą z osi nigdy nie może przekroczyć jej wartości GAWR.

GVW (dopuszczalna masa całkowita pojazdu)

Jest to masa własna pojazdu plus masa ładunku plus masa pasażerów.

GVWR (znamionowa dopuszczalna masa całkowita pojazdu)

Jest to maksymalna dopuszczalna masa pojazdu z pełnym obciążeniem (łącznie z wyposażeniem opcjonalnym, sprzętem, pasażerami i ładunkiem).

Wartość GVWR jest wskazana na etykiecie homologacyjnej pojazdu.

Przeciążenie

OSTRZEŻENIE

Masa pojazdu

Doćuszczalmy macisk na oś (GAWR) i doćuszczalma masa całkowita pojazdu (GVWR) ćodane są na etykiecie legalizacyjąej, unieszczoąej ma drzwiach kierowcy lub  pasażera siedz ącego z ćrzodu. Przekrocze nie wskazanych wartości może być  przyczynn  wypadku lub uszkodzenia pojazdu. Masę ładuąku możma obliczy ć, sumując masy ćoszczególmych przedmiotów (i ludzi) przed załadowaniem ich do pojazdu. Należy zwraca ć uwagę, by  nie ćrzeciążyć pojazdu.

Decyzja o holowaniu  przyczećy

Poniżej przedstawiono kilka ważnych wskazówek dotyczących holowania przyczepy: Rozważyć kontrolę kołysania przyczepy. Informacje ...

Postępowanie w przypadku awarii

...

Categorie