KIA Optima: Kamera cofania

KIA Optima –> Wyposażenie pojazdu –> Kamera cofania

Kamera cofania


Kamera cofania uruchamia się, gdy włączone są światła cofania, przełącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON (WŁ.) i dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w położeniu biegu wstecznego (R).

System ten jest systemem dodatkowym, który podczas cofania pokazuje obszar za pojazdem za pośrednictwem wyświetlacza w lusterku wstecznym.

OSTRZEŻENIE

❈ Jeżeli pojazd jest wyposażony w system audio-wideo-nawigacja (AVN), podczas cofania obraz sytuacji za pojazdem wyświetlany bę- dzie na monitorze AVN.

Szczegółowe informacje podano w oddzielnym podręczniku.

Nieprawidłowe działanie systemu

Jeżeli podczas uruchamiania systemu wystąpi problem, wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Nie zaświeci się też wskaźnik na ...

System monitorowania otoczenia

Jest to system wspomagania parkowania, który podczas parkowania pojazdu przedstawia otoczenie na monitorze. Funkcja działa po ustawieniu przycisku w poło ...

Categorie