KIA Optima: Jak korzystać z tej instrukcji

KIA Optima –> Wstęp –> Jak korzystać z tej instrukcji

Pragniemy pomóc Ci w czerpaniu jak największej przyjemności z prowadzenia Twojego nowego samochodu. Instrukcja obsługi może okazać się pomocna w wielu przypadkach. Zdecydowanie zalecamy, aby przeczytać ją w całości. Aby zminimalizować ryzyko śmierci lub obrażeń ciała, należy koniecznie przeczytać akapity oznaczone słowem OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA.

Ilustracje w niniejszej instrukcji służą jako uzupełnienie tekstu, aby zapewnio jak najlepsze wyjaśnienie, jak czerpać przyjemność z użytkowania pojazdu.

Czytając tę instrukcję, możesz zapoznać się z wyposażeniem i funkcjami pojazdu, ważnymi informacjami bezpiecze ństwa oraz wskazówkami dotyczącymi jazdy w różnych warunkach.

Ogólny układ instrukcji można znaleźć w spisie treści. Natomiast indeks zawierający wszystkie informacje w porządku alfabetycznym służy do odnalezienia konkretnego zagadnienia lub tematu.

Rozdziały: instrukcja składa się z dziewięciu rozdziałów i indeksu. Każdy rozdzia ł rozpoczyna się krótkim spisem treści, dzięki któremu można szybko sprawdzio, czy dany rozdział zawiera potrzebne informacje.

W instrukcji znaleźć można wiele OSTRZE ŻEŃ, PRZESTRÓG i UWAG. OSTRZEŻENIA mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa. Należy dok ładnie przeczytać i przestrzegać WSZYSTKICH procedur i zaleceń zawartych w akapitach oznaczonych jako OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza sytuację, w której zigmorowanie zaleceń może  spowodować zranie nie,  poważne obra żemia ciała, a nawet śmierć.

PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na sytuację, w której zigmorowanie zaleceń może prowadzić do  uszkodzenia pojazdu.

UWAGA

UWAGA oznacza interesującą lub pomocną informację.

Wstęp

...

Wymagania dotyczące paliwa

...

Categorie