KIA Optima: Holowanie przyczepy

KIA Optima –> Jazda samochodem –> Holowanie przyczepy

Planując wykorzystanie swojego pojazdu do holowania, należy najpierw sprawdzić w  niejscowym Wydziale Komunikacji, jakie wymagania prawne w tym zakresie obowiązują.

Wynika to z faktu, że wymagania w zakresie holowania przyczep, samochodów lub innego typu pojazdów czy urządzeń mogą się różnić. Zalecamy skierowanie zapytania do autoryzowanego dealera marki Kia.

OSTRZEŻENIE

Holowanie  przyczećy

Jeśli podczas holowania  przyczećy  nie zastosuje się odćowied niego sćrzętu i/lub właściwego sćosobu jazdy, możma utracić ćanowanie mad pojazdem. Jeśli na  przykład  przyczeća jest zbyt ciężka, hamulce mogą  nie działać ćrawidłowo, a mawet  nie działać wcale. Wskutek tego kierowca i pasażerowie mogą dozmać ćowa żmych, a mawet ś niertelmych obra żeń. Przyczećę wolno holować tylko ćo zastosowaniu się do wszystkich kroków Opisanych w tym rozdziale.

Ograniczemia wagowe

Przed  przystąćie niem do holowania należy się Upewnić , że całkowita masa  przyczećy, koąstrukcyj nie doćuszczalma masa całkowita zestawu (GCW), całkowita masa pojazdu (GVW), masa całkowita na oś (GAW)  oraz obciąże nie dyszla  przyczećy  nieszczą się w  przyjętych granicach.

OSTRZEŻENIE

Podczas holowania  przyczećy należy Upewnić  się, że wyłączoąo fuąkcje ISG i LKAS.

UWAGA

Europa

PRZESTROGA

Niećrawidłowe holowanie  przyczećy może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i Koniecząości wykomania kosztowmych maćraw, których  nie obejmuje gwarancja. Aby ćrawidłowo holować  przyczećę, należy ćrzestrzega ć wskazówek Opisanych w mi niejszym rozdziale.

Za pomocą tego pojazdu można holować przyczepę. Aby określić parametry przyczepy, którą można holować za pomocą tego pojazdu, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale Masa przyczepy na stronie 6-156.

Należy pamiętać, że jazda z holowaniem przyczepy wygląda inaczej niż prowadzenie samego pojazdu. Holowanie przyczepy oznacza zmianę sposobu obsługi, trwałości i spalania.

Aby móc holować przyczepę w sposób bezpieczny, konieczny jest odpowiedni i prawidłowo stosowany sprzęt.

Niniejszy rozdział zawiera wiele waż- nych wskazówek i zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy holowaniu, które sprawdziły się na przestrzeni lat.

Wiele z nich na istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Przed przystąpieniem do holowania przyczepy należy zapoznać się uważnie z treścią niniejszego rozdziału.

Podzespoły biorące udział w ciągnięciu ładunku, takie jak silnik, skrzynia biegów, zespoły kół i opony pracują ciężej pod wpływem obciążenia wynikającego z dodatkowej masy. Silnik musi pracować ze stosunkowo wyższą prędkością i przy większych obciążeniach. Takie dodatkowe obciążenie powoduje wytworzenie większej ilości ciepła. Przyczepa zwiększa również opór wiatru, wskutek czego konieczne jest zwiększenie zapotrzebowania na siłę pociągową.

Holowanie przyczepy


UWAGA

Otwory montażowe pod zaczepy znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi oponami.

Przewożenie wyposażenia awaryjnego

W zależności od tego, jak ciężkie są warunki pogodowe, należy przewozić odpowiednie wyposażenie awaryjne. Niektóre jego elementy t ...

Zaczepy

Posiadanie prawidłowych haków holowniczych jest bardzo istotne. Poprzeczny wiatr, przejeżdżające duże ciężarówki i wyboiste drog ...

Categorie