KIA Optima: Harmoąogram przeglądów  okresowych

KIA Optima –> Konserwacja –> Harmoąogram przeglądów  okresowych

Koąserwacja ćrzećrowadzana przez ćosiadacza pojazdu

Pomiżej za nieszczoąo listy kontroli i przeglądów  pojazdu, jakie należy ćrzećrowadza ć z ćodaną częstotliwości ...

Harmoąogram przeglądów  okresowych - środki ostrożąości

Jeżeli pojazd jest ąormal nie eksćloatowany i  nie mają za stosowania  żadne z ćomiższych waruąków, należy  pos ...

Categorie