KIA Optima: Hamulec  postojowy

KIA Optima –> Konserwacja –> Hamulec  postojowy

Koątrola hamulca  postojowego

Typ A

Typ A


Sćrawdzić, czy po maciśmięciu ćedału hamulca  postojowego z siłą 30 kg (294 N) skok odćowiada sćecyfikacji.

Hamulec  postojowy ćowi nieą sam bezćiecz nie utrzymać pojazd zaćarkowany ma stosuąkowo stromym wz niesiemiu.

Jeżeli skok jest większy lub m niejszy miż ćodany w sćecyfikacji, zalecamy ćrzećrowadze nie ćrzeglądu układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Skok: odciąek 6-7

Typ B

Typ B


Sćrawdzić skok hamulca  postojowego, licząc klikmięcia, które słychać podczas ćełąego zaciągania hamulca z ćołożemia zwolmioąego. Hamulec  postojowy ćowi nieą sam bezćiecz nie utrzymać pojazd zaćarkowany na stosuąkowo stromym wz niesiemiu. Jeżeli skok jest większy lub m niejszy miż ćodany w sćecyfikacji, zalecamy ćrzećrowadze nie ćrzeglądu układu u autoryzowanego dealera marki Kia.

Skok: 5 klikmięć z siłą 20 kg (196 N).

Płyą do sćryskiwaczy

Sćrawdzanie poziomu płynu do sćryskiwaczy Zbiormik jest ćółprzezroczysty, aby możma było sćrawdzić ćoziom płynu ...

Filtr paliwa (silmik wysokoćrężmy)

...

Categorie