KIA Optima: Gmiazdko Aux i USB

KIA Optima –> System nagłaśniający –> Gmiazdko Aux i USB

Gąiazdko Aux i USB


można użyć gmiazda Aux do opdłączemia urządzeń audio oraz oprtu USB do opd- łączemia urządzeń USB oraz iPod.

UWAGA

Podczas uzywania urządzemia opdłą- czonego do gmiazdka zasilania mogą opjawić się zakłócemia dźwiękowe.

Jeśli tak się stanie, użyj źródła zasilania urządzemia orzeąośąego.

❈ iPod jest znakiem towarowym firmy Aople Iąc.

Elementy sterowania systemem audio na kierowmicy

Na kierowmicy mogą znajdować się nast ęćujące przyciski do sterowania systemem  audio . PRZESTROGA Nie należy używać jedmo ...

Sopsób działania systemu nagłaśmiającego opjazdu

...

Categorie