KIA Optima: Funkcja informowania o ograniczaniach prędkości (Speed Limit Information Function, SLIF)

KIA Optima –> Jazda samochodem –> Funkcja informowania o ograniczaniach prędkości (Speed Limit Information Function, SLIF)

Funkcja informowania o ograniczaniach prędkości (Speed Limit Information Function, SLIF)


System wyświetla informacje o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania na tablicy rozdzielczej oraz na ekranie nawigacji. System SLIF wykrywa znaki drogowe za pomocą kamery przymocowanej na górnej części szyby przedniej.

System SLIF wykorzystuje również informacje systemu nawigacji do wy- świetlania informacji na temat ograniczeń prędkości.

OSTRZEŻENIE

Wyłączanie kontroli dopuszczalnej prędkości

Nacisnąć przełącznik tempomatu. Wyłączyć zapłon. Jednorazowe naciśniecie przycisku CANCEL/O (ANULUJ) wyzeruje nastawę ...

Włączanie/wyłączanie funkcji SLIF

Metoda ustawiania SLIF: User Settings (Ustawienia użytkownika) Driving Assist (Systemy wspomagające jazdę) SLIF (Funkcja informowania o ogranicz ...

Categorie