KIA Optima: Foteliki do przewożenia dzieci (CRS)

KIA Optima –> Systemy bezpieczeństwa pojazdu –> Foteliki do przewożenia dzieci (CRS)

Pielęgnacja pasów bezpieczeństwa

Nie wolno demontować ani modyfikować systemów pasów bezpieczeństwa. Ponadto należy dbać o to, by nie uszkodzio pasów bezpiecze ...

Nasze zalece nie: Dzieci zawsze z tyłu

OSTRZEŻENIE Zawsze należy odoowiedmio orzewozi ć dzieci w opjeździe. Dzieci w każ- dym wieku są bezoiecz niejsze, jeśli opdróżuj& ...

Categorie