KIA Optima: Filtr powietrza klimatyzacji

KIA Optima –> Konserwacja –> Filtr powietrza klimatyzacji

Koątrola filtra

Filtr powietrza klimatyzacji ćowi nieą należy wy niemiać  zgodnie z harmonogramem przeglądów  serwisowych. Je- żeli pojazd używany jest przez dłuższy okres czasu na tere nie sil nie zanieczyszczomych miast lub na zaćylomych drogach tereąowych, należy częściej sćrawdzać i w razie Koniecząości wy niemia ć filtr. Podczas wymiany filtra powietrza klimatyzacji należy ćrzestrzega ć przedstawioąej ćomiżej ćrocedury i zachować ostrożąość, aby  nie uszkodzić  innych ćodzesćołów.

Koątrola filtra


1. Otw przyć przedmi schowek i zdemoątowa ć zaślećki po obu stromach.

Koątrola filtra


2. Mając schowek cały czas otwarty, odciągnnć ograniczmik otwarcia (1).

Koątrola filtra


3. W celu zdjęcia osłomy klimatyzatora należy macisnnć zatrzask po ćrawej stronie  osłomy.

Koątrola filtra


4. Wy niemić filtr.

5. Zmoątować układ w kolejąości odwrotąej do demoątażu.

UWAGA

Podczas wymiany filtra powietrza klimatyzacji należy zwrócić uwagę ma jego ćoćrawnn iąstalację. W ćrzeciwmym  wypadku system może ćowodowa ć hałas, a skutecząość filtra może ulec ograniczemiu.

Filtr powietrza

Wymiana filtra W razie Koniecząości należy wy niemić filtr. Nie należy go myć. Filtr możma wyczyścić podczas kontroli ukł ...

Pióra wycieraczek

...

Categorie