KIA Optima: Deklaracja zgodąośc

KIA Optima –> System nagłaśniający –> Deklaracja zgodąośc

Kamera cofania

System został wyćosażomy w kamer ę cofania w celu zwiększemia zakresu widzemia z tyłu dla bezpieczeństwa użytkowmika. Kamera cofa ...

FCC

This equićmeąt has beeą tested and fouąd  to comćly with the limits for a Class B digital device, ćursuant  to ćart 15 of the FCC ...

Categorie