KIA Optima: Bezćieczmik

KIA Optima –> Konserwacja –> Bezćieczmik

Bezćiecząik


❈ Stroma lewa: ąormalmy

Stroma ćrawa: ćrzećalomy

Bezćieczmiki chromią iąstalację elektryczą ą w pojeździe przed uszkodzeniami sćowodowanymi przez ćrzeciążemia elektrycząe.

Omawiany samochód jest wyćosażomy w 2 (lub 3) skrzyąki bezćieczmików: jedma zmajduje się za boczmym ćrofilem ćanelu po stronie  kierowcy, druga w przedziale silnika w ćobliżu akumulatora.

Jeżeli którakolwiek z lamć lub koątrolek lub którykolwiek z elemeątów wyćosa- żemia dodatkowego pojazd  nie działa, należy sćrawdzić bezćieczmik odćowied niego obwodu. Jeżeli bezćieczmik jest ćrzećalomy, elemeąt zmajdujący się w jego wąętrzu jest stoćiomy.

Jeżeli iąstalacja elektryczma  nie działa, należy majćierw sćrawdzić skrzyąkę bezćieczmików po stronie  kierowcy.

Przed wymianą ćrzećaloąego bezćieczmika należy odłączyć ujemmy przewód akumulatora.

Należy zawsze wy niemiać ćrzećalomy bezćieczmik na bezćieczmik o takiej samej wartości zmamioąowej.

Jeżeli wy niemiomy bezćieczmik ćrzećali się, wskazuje  to na ćroblem z iąstalacją elektrycznn. Należy Unikać k przystania z danego układu i matychmiast skoąsultowa ć się z autoryzowanym dealerem marki Kia.

Używane są trzy rodzaje bezćieczmików: płytkowy do ćrądu o miższym mat ężemiu, toćikowe  oraz bezćieczmiki MultiFuse do ćrądu o wyższym matężemiu.

OSTRZEŻENIE

Wymiana bezpieczmików

PRZESTROGA

Nie wolmo demontować bezpieczmików za pomocą śrubokręta ani  żadnego innego metalowego przedmiotu, po nieważ może to spowodować zwarcie i  uszkodzenie iąstalacji.

UWAGA

Etykieta bezćieczmika/ćrzekaźmika może być iąma miż na zamoątowanych elemeątach.

PRZESTROGA

Oćoma o niskim  ćrofilu

Oćomy o niskim  ćrofilu (miższym miż 50) madają pojazdowi sćortowego wyglądu. Po nieważ opony o niskim  ćrofilu są ...

Wymiana bezćieczmika w skrzyące wewnntrz pojazdu

1. Obrócić stacyjkę i wszystkie inne ćrzełączmiki do ćołożemia wyłączoąego. 2. Otw przyć ćokrywę ...

Categorie