KIA Optima: Autonomiczny system hamowania awaryjnego (AEB)

KIA Optima –> Jazda samochodem –> Autonomiczny system hamowania awaryjnego (AEB)

System AEB na na celu obniżenie lub uniknięcie ryzyka wypadku. Rozpoznaje on odległość od pojazdu lub pieszego z przodu za pomocą czujników (np. radaru lub kamery) i w razie potrzeby ostrzega kierowcę przed ryzykiem wypadku za pomocą komunikatu ostrzegawczego lub alarmów ostrzegawczych.

OSTRZEŻENIE

Należy zachować następujące środki ostrożąości podczas k przystania z autoąomicząego systemu hamowania awaryjąego (AEB):

Dobre praktyki dotyczące hamowania

OSTRZEŻENIE Zostawiając lub ćarkując pojazd, należy zawsze maksymal nie zacią- gać hamulec  postojowy i ćew nie ćrzesuwa ...

Ustawienia systemu i aktywacja

...

Categorie