KIA Optima: Audio  (z ekranem dotykowym)

KIA Optima –> System nagłaśniający –> Audio  (z ekranem dotykowym)

Audio  (z ekranem dotykowym)


Z przyciskiem System

Nacisnnć  przycisk Wybrać [System]  Wybrać menu Memory Iąformatioą (Iąformacje o ćami ęci) (jeżeli jest w wyposa ...

Właściwości systemu  audio

❈ Zestaw oćcji w pojeździe może być iąmy miż na ilustracji. 1. Wysuwanie płyty. 2. RADIO (Tyć B-1) Przełąc ...

Categorie