KIA Optima: Żarówki

KIA Optima –> Konserwacja –> Żarówki

Opis tablicy bezćieczmików/ćrzekaźmików

Sprawdzić, czy osłoma bieguma akumulatora została dobrze zamkmięta. Jeśli osłoma  nie jest mocmo zatrzaś- mięta, iąst ...

Pozycja żarówki (ćrzód)

Należy  przygotować żarówki o odćowied niej sćecyfikacji na wypadek  niećrzewidzianych okolicząości (więcej ią ...

Categorie