Ford Mondeo

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Dane specyficzne dla pojazdu w zależności od mocy silnika

Podane wartości zostały określone zgodnie z regułami i warunkami określonymi przez przepisy prawne lub techniczne dotyczące ustalania danych eksploa ...

Wstęp

...

Categorie