Citroen C5: Zmiana koła

Citroen C5 –> W razie awarii –> Zmiana koła

Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia

Kompresora bez wkładu naprawczego można użyć do sprawdzenia lub okazjonalnego pompowania opon. Ustawić przełącznik A w pozycji " ...

Dostęp do narzędzi

W samochodach wyposażonych w typowe koło zapasowe narzędzia są umieszczone w pojemniku ochronnym, znajdującym się w kole zapasowym. Aby uzys ...

Categorie