Citroen C5: Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Citroen C5 –> Ergonomia i komfort –> Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi:

W przypadku holowania ciężkiej przyczepy (innego pojazdu) na stromym podjeździe lub przy wysokiej temperaturze zewnętrznej wyłączenie klimatyzacji umożliwi wykorzystanie odzyskanej mocy silnika dla potrzeb trakcyjnych, a w konsekwencji - poprawę warunków holowania.

System zawiera fluorowane gazy cieplarniane R134A.

Począwszy od 1 października 2016 roku, w zależności od kraju sprzedaży, system zawiera fluorowane gazy cieplarniane R134A (ilość czynnika chłodniczego 0,525 kg +/- 0,025 kg, wskaźnik GWP 1430, 0,751 t równoważnika CO2).

Po dłuższym postoju w nasłonecznionym miejscu znacznie wzrasta temperatura w kabinie, co wymaga intensywnego przewietrzenia wnętrza.

Ustawić sterowanie nawiewu na poziomie wystarczającym do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kabinie.

Czynnik chłodniczy obiegu klimatyzacji nie zawiera chloru i nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej.

Kałuża pod stojącym samochodem jest zjawiskiem normalnym; jest to kondensat wodny ze skraplacza klimatyzacji.

Stop & Start

Systemy ogrzewania i klimatyzacji działają tylko przy pracującym silniku.

Aby zachować komfort cieplny w kabinie, można wyłączyć czasowo działanie funkcji Stop & Start.

Więcej informacji na temat Stop & Start znajduje się w odpowiedniej rubryce.

Wentylacja

A. Czujnik nasłonecznienia. B. Kratka łagodnego nawiewu. Kratka łagodnego nawiewu, usytuowana pośrodku deski rozdzielczej, zapewnia optymalne rozprowa ...

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Układ klimatyzacji działa przy pracującym silniku. Dwustrefowa: jest to oddzielna regulacja temperatury i rozprowadzenia powietrza dla kierowcy i pasażera ...

Categorie