Citroen C5: Zalecenia dotyczące jazdy

Citroen C5 –> Jazda –> Zalecenia dotyczące jazdy

Przestrzegać kodeksu drogowego i zachować czujność bez względu na warunki ruchu drogowego.

Należy koncentrować uwagę na ruchu drogowym i trzymać ręce na kierownicy, aby być gotowym do reakcji w każdym momencie i na każdą ewentualność.

W przypadku długiej podróży zaleca się krótką przerwę co dwie godziny.

W przypadku złych warunków atmosferycznych należy przyjąć elastyczny styl jazdy, przewidywać hamowanie i zwiększyć bezpieczną odległość.

Jazda po zalanej drodze

Zaleca się, aby nie jechać po zalanej drodze, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika, skrzyni biegów, jak również układów elektrycznych samochodu.

Jeżeli jednak muszą Państwo koniecznie przejechać zalaną drogą:

Jazda po zalanej drodze


Po opuszczeniu zalanej drogi, gdy tylko warunki bezpieczeństwa na to pozwolą, wykonać wielokrotne lekkie hamowanie, aby osuszyć tarcze i klocki hamulcowe.

W razie wątpliwości co do stanu technicznego samochodu skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Ważne!

Nigdy nie jeździć z zaciągniętym hamulcem postojowym - grozi to przegrzaniem i uszkodzeniem układu hamulcowego! Zagrożenie pożarowe! Ponieważ układ wydechowy samochodu jest bardzo gorący nawet po upływie wielu minut po wyłączeniu silnika, nie należy parkować ani pozostawiać pracującego silnika w miejscach albo nad miejscami, w których występują materiały łatwopalne: trawa, liście itp.

Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Jeżeli muszą Państwo opuścić samochód, gdy silnik pracuje, należy zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegów na luzie albo w położeniu N lub P, w zależności od typu skrzyni biegów.

Jazda

...

Rozruch - wyłączenie silnika

Zabezpieczenie antykradzieżowe Elektroniczna blokada zapłonu W kluczu znajduje się chip elektroniczny, zawierający specjalny kod. Po włączeniu zap ...

Categorie