Citroen C5: Zabezpieczenie w okresie zimowym

Citroen C5 –> Informacje praktyczne –> Zabezpieczenie w okresie zimowym

Urządzenie zdejmowane, umożliwiające zabezpieczenie przed zasysaniem cząstek śniegu, które mogłyby zatkać filtr powietrza.

Silnik Diesel HDi 160

W sytuacji normalnej

W sytuacji normalnej


Przesłona 2 jest w położeniu poziomym w kanale powietrznym 3.

W przypadku opadów śniegu

W przypadku opadów śniegu


Aby powrócić do normalnej sytuacji, nacisnąć pokrętło 1 przed obróceniem go w kierunku przeciwnym.

Nie zapomnieć o usunięciu zabezpieczenia przed mrozem:

Belki dachowe

Ze względu na konstrukcję samochodu, dla Państwa bezpieczeństwa i w celu uniknięcia uszkodzenia dachu oraz tylnej klapy, wymagane jest stosowanie wy ...

Osłona zimowa

Urządzenie zdejmowane, umożliwiające zabezpieczenie przed gromadzeniem się śniegu na poziomie wentylatora chłodnicy. Przed zamontowaniem P ...

Categorie