Citroen C5: Wskaźniki

Citroen C5 –> Przyrządy pokładowe –> Wskaźniki

Funkcja Check

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie niektórych wskaźników i wyświetlenie dziennika alarmów. Nacisnąć sterowanie A. Nastę ...

Wskaźnik temperatury oleju silnikowego

W normalnych warunkach odcinki muszą znajdować się w polu 1. W trudnych warunkach użytkowania mogą zapalić się odcinki w polu 2. W ty ...

Categorie