Citroen C5: Wentylacja

Citroen C5 –> Ergonomia i komfort –> Wentylacja

Wentylacja


A. Czujnik nasłonecznienia.

B. Kratka łagodnego nawiewu.

Kratka łagodnego nawiewu, usytuowana pośrodku deski rozdzielczej, zapewnia optymalne rozprowadzanie powietrza na miejscach z przodu.

Urządzenie to eliminuje uciążliwe przeciągi, zachowując równocześnie optymalną temperaturę w kabinie.

Aby otworzyć kratkę łagodnego nawiewu, obrócić pokrętło do góry.

Aby zamknąć kratkę łagodnego nawiewu, obrócić pokrętło maksymalnie do dołu.

Przy bardzo wysokich temperaturach, aby uzyskać bardziej zadowalającą wentylację z nawiewów centralnych i bocznych, zaleca się zamknięcie łagodnego nawiewu.

C. Chłodzony schowek w desce rozdzielczej.

D. Nawiewy dla pasażerów z tyłu.

Wyjmowanie siedziska

W razie potrzeby przesunąć odpowiedni fotel przedni do przodu. Podnieść przednią część siedziska 1. Całkowicie pochyli ...

Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi: Aby uzyskać rów ...

Categorie