Citroen C5: Tablet dotykowy

Citroen C5 –> Przyrządy pokładowe –> Tablet dotykowy

System umożliwia dostęp do:

W zależności od wyposażenia umożliwia również:

Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające szczególnej uwagi muszą być wykonywane na postoju.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas jazdy.

Informacje ogólne

Zalecenia

Należy mocniej naciskać, zwłaszcza przy przesuwaniu elementów (przewijanie list, przesuwanie mapy itp.). Zwykłe muśnięcie nie wystarcza.

Nie należy naciskać ekranu kilkoma palcami jednocześnie.

Zastosowane rozwiązanie techniczne pozwala na używanie tabletu w każdej temperaturze oraz w rękawiczkach.

Nie dotykać tabletu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać tabletu dotykowego mokrymi rękami.

Do czyszczenia tabletu dotykowego używać czystej, miękkiej ściereczki.

Zasady

Nacisnąć przycisk MENU, a następnie używać przycisków wyświetlanych na tablecie dotykowym.

Każde menu wyświetla się na jednej lub dwóch stronach (strona główna i podstrona).

Użyć tego przycisku, aby przejść
do podstrony.

Użyć tego przycisku, aby powrócić
do strony głównej.

Jeżeli przez pewien czas na podstronie nie są wykonywane żadne czynności, następuje automatyczny powrót na stronę główną.

Za pomocą tego przycisku można
przejść do dodatkowych informacji i ustawień niektórych funkcji.

Użyć tego przycisku do
zatwierdzenia.

Użyć tego przycisku do wyjścia.


Menu

Nacisnąć ten przycisk panelu
czołowego, a następnie przycisk odnośnego menu.

Nawigacja


W zależności od poziomu wykończenia albo kraju sprzedaży nawigacja jest dostępna jako opcja albo seryjnie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Audio i telematyce należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

Radio Media


W celu uzyskania dodatkowych informacji o Audio i telematyce należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

Ustawienia


Umożliwia konfigurowanie wyświetlacza i systemu.

Internet


Usługi towarzyszące są dostępne poprzez połączenia Bluetooth, Wi-Fi lub MirrorLink.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Audio i telematyce należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

Menu


Telefon


W celu uzyskania dodatkowych informacji o Audio i telematyce należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

Jazda


Umożliwia dostęp do komputera pokładowego.

W zależności od wersji umożliwia wprowadzanie wartości parametrów niektórych funkcji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Jeździe należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

1. Regulacja głośności / wyłączanie dźwięku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Audio i telematyce należy odwołać się do odpowiedniego rozdziału.

Menu "Jazda"

Funkcje możliwe do ustawienia zostały przedstawione w tabeli poniżej.


Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Ustawianie param. pojazdu Dostęp do pozostałych ustawianych funkcji. Funkcje podzielone są na następujące zakładki:

"Wspomaganie jazdy"

 • "Wspomaganie parkowania" (Pomoc graficzna i dźwiękowa przy parkowaniu).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Wspomaganiu parkowania należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

 • "Automatyczny hamulec postojowy" (Automatyczny elektryczny hamulec postojowy).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Elektrycznym hamulcu postojowym należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

 • "Wycieraczka tylna auto po włączeniu wstecznego biegu" (Włączanie wycieraczki tylnej szyby sprzężone ze wstecznym biegiem).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Przełączniku wycieraczek szyb należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

"Oświetlenie"

 • "Oświetlenie towarzyszące" (Automatyczne oświetlenie towarzyszące).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Przełącznikach oświetlenia zewnętrznego należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

 • "Oświetlenie adaptacyjne" (Oświetlenie kierunkowe).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Oświetleniu kierunkowym należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

 • "Światła dzienne LED".

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Przełącznikach oświetlenia zewnętrzego należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

"Dostęp do pojazdu"

 • "Działanie na pilota drzwi kierowcy" (Selektywne odryglowanie drzwi kierowcy).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Kluczyku z pilotem zdalnego sterowania należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

 • "Powitanie kierowcy" (Funkcja powitalna).

  W celu uzyskania dodatkowych informacji o Siedzeniach przednich należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

Wybrać zakładki albo odwołać wybór zakładek u dołu ekranu, aby wyświetlać żądane funkcje.

Menu "Ustawienia"

Funkcje dostępne w tym menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Ustawienia audio Ustawienia głośności, balansu itp.
Wyłącz ekran Wyłączenie wyświetlania na ekranie tabletu dotykowego (czarny ekran). Naciśnięcie czarnego ekranu umożliwia powrót do wyświetlania.

Naciśnięcie czarnego ekranu (albo przycisku MENU) umożliwia powrót do wyświetlania.

Godzina/Data Ustawienie daty i godziny.
Ustaw. ekranu Ustawienie parametrów wyświetlania (przewijanie tekstów, animacje itp.) i jaskrawości ekranu.
Kalkulator Wyświetlanie kalkulatora.
Kalendarz Wyświetlanie kalendarza.

Ustawianie daty i godziny

Ustawianie daty i godziny


Ustawianie daty i godziny


Przy ustawianiu godziny można wybrać opcję "Synchronizacja satelitów", aby ustawianie odbywało się automatycznie przez odbiór satelitarny.

Ustawianie daty i godziny


Ekran monochromatyczny C

Informacje wyświetlane na ekranie W zależności od kontekstu wyświetlają się: godzina, data, temperatura zewnętrzna wraz z klimatyzac ...

Otwieranie

...

Categorie