Citroen C5: Regulator prędkości

Citroen C5 –> Jazda –> Regulator prędkości

System utrzymujący automatycznie prędkość pojazdu równą wartości zaprogramowanej przez kierowcę, bez używania pedału przyspieszenia.

Włączenie regulatora odbywa się ręcznie: wymaga to minimalnej prędkości pojazdu 40 km/h, jak również włączenia przynajmniej:

Kierowca musi prowadzić uważnie i zachowywać pełną kontrolę nad pojazdem.

Zalecane jest, aby nogi trzymać w pobliżu pedałów.

Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie przy kierownicy


Sterowanie regulatora prędkości znajduje się po lewej stronie kierownicy.

1. Włączanie regulacji od aktualnej prędkości samochodu, a następnie zwiększanie zaprogramowanej prędkości.

2. Włączanie regulacji od aktualnej prędkości samochodu, a następnie zmniejszanie zaprogramowanej prędkości.

3. Pauza/wznowienie regulacji.

4. Wybór trybu regulatora.

5. Wyłączanie regulatora prędkości.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Informacje związane z regulatorem prędkości wyświetlane są w polu A zestawu wskaźników.

Programowanie

Wybór zostaje potwierdzony przez
wyświetlenie funkcji "CRUISE" w polu A zestawu wskaźników.

W chwili wybrania funkcji żadna prędkość jazdy nie jest zapamiętana.

Po osiągnięciu żądanej prędkości przez naciskanie pedału przyspieszenia nacisnąć przycisk 1 lub 2. Prędkość jazdy zostanie wówczas wprowadzona do pamięci, a funkcja regulacji zostanie włączona. Prędkość, jak również informacja "ON" wyświetlane są w polu A zestawu wskaźników.

Możliwe jest wówczas zwolnienie
pedału przyspieszenia. Samochód będzie automatycznie utrzymywał wybraną prędkość.

Prędkość samochodu może się nieznacznie zmieniać w stosunku do zapamiętanej wartości.

Jeżeli przy włączonej regulacji prędkości system nie jest w stanie utrzymać zapamiętanej prędkości jazdy (stromy zjazd), prędkość miga.

Jeżeli jest to konieczne, należy dostosować prędkość jazdy do panujących warunków.

Ustawianie prędkości jazdy w trakcie regulacji

Zapamiętaną prędkość jazdy, wyświetloną w polu A, można zmieniać przez naciśnięcie:

Kolejne naciśnięcia umożliwiają zmianę prędkości jazdy co 1 km/h, a dłuższe naciśnięcie - co 5 km/h.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Naciskając na pedał przyspieszenia, zawsze można przekroczyć zaprogramowaną prędkość jazdy podczas pracy układu regulacji (np. podczas wyprzedzania innego samochodu).

Prędkość wyświetlona w polu A miga.

Następnie wystarczy tylko zwolnić pedał przyspieszenia, aby powrócić do zaprogramowanej prędkości jazdy.

Zawieszenie/wznowienie

Zawieszenie/wznowienie


W przypadku samochodów wyposażonych w manualną skrzynię biegów regulator prędkości zostaje wyłączony, jeżeli dźwignia zmiany biegów znajduje się na luzie.

Działania te powodują pojawienie
się informacji "PAUSE" w polu A zestawu wskaźników.

Czynności te nie powodują skasowania prędkości jazdy, która pozostaje wyświetlona w zestawie wskaźników.

Ponowne włączenie

Powrót do normalnej jazdy

Wcześniej wybrana prędkość jazdy zostanie skasowana z pamięci.

Usterka działania

W przypadku wadliwego działania na wyświetlaczu ukazuje się komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i zapalenie lampki kontrolnej SERVICE.

Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Z regulatora prędkości należy korzystać wyłącznie wtedy, gdy warunki drogowe zezwalają na jazdę ze stałą prędkością.

Nie należy go używać przy dużym natężeniu ruchu, na drogach mokrych lub o złej nawierzchni, o złych warunkach przyczepności i przy wszelkich innych utrudnieniach ruchu.

Ogranicznik prędkości

System uniemożliwiający przekroczenie prędkości pojazdu powyżej wartości zaprogramowanej przez kierowcę. Po osiągnięciu prędk ...

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

System wykrywa przypadkowe przejechanie linii na jezdni (linii ciągłej lub przerywanej). Czujniki zamocowane pod przednim zderzakiem uruchamiają alarm w przypad ...

Categorie