Citroen C5: Pomiar wolnego miejsca

Citroen C5 –> Jazda –> Pomiar wolnego miejsca

Pomiar wolnego miejsca


System pomiaru wolnego miejsca do parkowania pomiędzy dwoma pojazdami albo przeszkodami. Zadaniem tej funkcji jest zmierzenie wielkości wolnego miejsca i przekazanie informacji o:

Układ ten nie dokonuje pomiaru miejsc, których wielkość jest znacznie mniejsza lub znacznie większa od wymiarów samochodu.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Lampka kontrolna pomiaru wolnego miejsca może sygnalizować trzy różne stany:

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Wybranie funkcji szukania wolnego miejsca jest możliwe przez naciśnięcie sterowania A.

Zapalenie się lampki kontrolnej na stałe sygnalizuje wybranie tej funkcji.

W trakcie pomiaru na ekranie zestawu wskaźników wyświetla się komunikat "Pomiar w trakcie - Vmax 20km/h".

Działanie

Po zauważeniu wolnego miejsca:

W tym czasie układ dokonuje pomiaru wielkości wolnego miejsca.

Układ przekaże stopień trudności
manewru parkowania, wyświetlając komunikat na ekranie zestawu wskaźników i włączając sygnał gongu.

W zależności od komunikatu przekazanego przez ten układ kierowca może rozpocząć manewr parkowania lub z niego zrezygnować.

Funkcja ta powoduje wyświetlenie następujących komunikatów:

Parkowanie TAK


Parkowanie trudne


Parkowanie NIE


Funkcja wyłączana jest automatycznie:

Jeżeli odległość poprzeczna pomiędzy samochodem i miejscem parkingowym jest zbyt duża, istnieje ryzyko, że układ nie będzie w stanie zmierzyć dostępnego miejsca.

Funkcja pozostaje dostępna po każdym pomiarze i można w ten sposób zmierzyć kolejno szereg miejsc.

W przypadku złej pogody i zimą należy upewnić się, czy czujniki nie są pokryte brudem, szronem albo śniegiem.

Funkcja pomiaru wolnego miejsca wyłącza wspomaganie parkowania przodem, w fazie pomiaru podczas jazdy do przodu.

W przypadku usterki działanie układu należy sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

System wykrywa przypadkowe przejechanie linii na jezdni (linii ciągłej lub przerywanej). Czujniki zamocowane pod przednim zderzakiem uruchamiają alarm w przypad ...

Pomoc przy parkowaniu

System ten wykrywa przeszkody (ludzi, pojazdy, drzewa, barierki...) znajdujące się z tyłu za samochodem, ale niemożliwe jest wykrycie przeszkód znajdu ...

Categorie