Citroen C5: Poduszki powietrzne

Citroen C5 –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w razie silnego zderzenia. Uzupełniają one działanie pasów bezpieczeństwa, wyposażonych w ogranicznik siły napięcia.

Podczas kolizji elektroniczne czujniki rejestrują i analizują uderzenia czołowe oraz boczne w strefach wykrywania zderzenia:

Poduszki powietrzne funkcjonują tylko przy włączonym zapłonie

Mechanizm poduszek powietrznych działa tylko raz. W przypadku kolejnego zderzenia (w trakcie tego samego wypadku lub innego wypadku) poduszka powietrzna nie zadziała.

Strefy wykrywania zderzenia

Strefy wykrywania zderzenia


A. Strefa uderzenia czołowego.

B. Strefa uderzenia bocznego.

Odpaleniu wkładu pirotechnicznego poduszki powietrznej towarzyszy hałas eksplozji i uwolnienie niewielkiej ilości dymu.

Dym jest nieszkodliwy, ale może być drażniący dla osób uczulonych.

Hałas wybuchu związany z odpaleniem jednej lub kilku poduszek powietrznych może na krótki czas osłabić słuch.

Wyświetlacz kontrolek pasów bezpieczeństwa i czołowej poduszki powietrznej pasażera

Wyświetlacz ten jest usytuowany na konsoli dachu kabiny. Stan zapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa na poszczególnych siedzeniach sygnali ...

Poduszki powietrzne czołowe

W razie czołowego zderzenia system przyczynia się do lepszego zabezpieczenia głowy oraz klatki piersiowej kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu. Podus ...

Categorie