Citroen C5: Oszklony dach panoramiczny (Tourer)

Citroen C5 –> Ergonomia i komfort –> Oszklony dach panoramiczny (Tourer)

Oszklony dach panoramiczny (Tourer)


W tym rozwiązaniu zastosowano powierzchnię panoramiczną ze szkła barwionego 1, aby zwiększyć oświetlenie i widoczność w kabinie.

Dach jest wyposażony w zasłonę 2 z napędem elektrycznym w celu poprawy komfortu cieplnego.

Zasłona z sekwencyjnym napędem elektrycznym

Otwieranie

Otwieranie


Naciśnięcie do pierwszego ząbka zapadki umożliwia skokowe otwieranie zasłony.

Naciśnięcie do drugiego ząbka zapadki powoduje całkowite otwarcie.

Z chwilą zwolnienia sterowania zasłona zatrzymuje się w najbliższym zaprogramowanym fabrycznie położeniu (11 położeń).

Zamykanie

Naciśnięcie do pierwszego ząbka zapadki umożliwia skokowe zamykanie zasłony.

Naciśnięcie do drugiego ząbka zapadki umożliwia całkowite zamknięcie zasłony.

Z chwilą zwolnienia sterowania zasłona zatrzymuje się w najbliższym zaprogramowanym fabrycznie położeniu (11 położeń).

Zabezpieczenie przed przycięciem

Kiedy w trakcie zamykania zasłona napotka przeszkodę, zatrzymuje się i ponownie częściowo otwiera.

Należy ponownie zainicjować zabezpieczenie przed przycięciem w ciągu maksymalnie pięciu sekund po zatrzymaniu zasłony:

Po podłączeniu akumulatora, w przypadku zakłócenia podczas ruchu albo natychmiast po zatrzymaniu, należy ponownie zainicjować zabezpieczenie przed przycięciem:

W przypadku niespodziewanego otwarcia zasłony podczas zamykania i natychmiast po zatrzymaniu rolety:

W trakcie tych operacji funkcja zabezpieczenia przed przycięciem nie działa.

W przypadku przycięcia podczas manipulowania zasłoną należy zmienić kierunek ruchu zasłony na przeciwny.

W tym celu nacisnąć właściwe sterowanie.

Kiedy kierowca używa sterowania zasłony, powinien upewnić się, czy nikt ani nic nie przeszkadza w jej prawidłowym zamykaniu.

Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie prawidłowo korzystają z zasłony.

Przy manewrach zasłoną należy zwracać uwagę na dzieci.

Oświetlenie powitalne

Oświetlenie powitalne powoduje włączenie następującego oświetlenia: Lampek sufitowych. Lampek oświetlających podłogę. O ...

Wyposażenie z przodu

Osłona przeciwsłoneczna Przy włączonym zapłonie podnieść osłonę; oświetlenie lusterka włącza się automa ...

Categorie