Citroen C5: Ogranicznik prędkości

Citroen C5 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości

System uniemożliwiający przekroczenie prędkości pojazdu powyżej wartości zaprogramowanej przez kierowcę.

Po osiągnięciu prędkości granicznej, naciskanie pedału przyspieszenia pozostaje bez efektu.

Ogranicznik włącza się ręcznie: wymaga to zaprogramowanej prędkości co najmniej 30 km/h.

Ogranicznik w żadnym przypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku przestrzegania ograniczeń prędkości oraz zachowania czujności.

Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie przy kierownicy


Sterowanie ogranicznika prędkości znajduje się po lewej stronie kierownicy.

1. Zwiększanie zaprogramowanej prędkości.

2. Zmniejszanie zaprogramowanej prędkości.

3. Włączenie/pauza ogranicznika.

4. Wybór trybu ogranicznika.

5. Wyłączenie ogranicznika prędkości.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Informacje związane z ogranicznikiem prędkości zgrupowane są w polu A zestawu wskaźników.

Programowanie

Wybór zostaje potwierdzony przez wyświetlenie funkcji "LIMIT" w polu A zestawu wskaźników.


Po wybraniu tej funkcji wyświetlona zostanie ostatnia prędkość wprowadzona do pamięci i informacja "PAUSE".

Podczas pracy silnika zapamiętaną prędkość maksymalną wyświetloną w polu A można zmieniać przez naciśnięcie:

Kolejne naciśnięcia umożliwiają zmianę prędkości granicznej co 1 km/h, a dłuższe naciśnięcie - co 5 km/h.

Włączenie funkcji

Nacisnąć przycisk 3, gdy
wyświetlana jest maksymalna żądana prędkość.

Informacja "ON" pojawia się wówczas w polu A zestawu wskaźników.

Zawieszenie/wznowienie

Zawieszenie/wznowienie


Czynność ta powoduje wyświetlenie informacji "PAUSE" w polu A zestawu wskaźników.


Czynność ta nie powoduje skasowania prędkości maksymalnej wprowadzonej do pamięci, która nadal wyświetlona jest w polu A zestawu wskaźników.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Podczas naciskania pedał
przyspieszenia stawia pewien opór pod koniec skoku (w punkcie oporu). Przekroczenie zapamiętanej prędkości maksymalnej jest możliwe w każdej chwili przez naciśnięcie pedału przyspieszenia do oporu. Prędkość wyświetlona w polu A miga przez cały czas przekroczenia prędkości. Wystarczy wówczas zwolnić pedał przyspieszenia, aby wrócić do prędkości niższej od prędkości maksymalnej, co spowoduje ponowne włączenie funkcji.

Prędkość miga również, gdy ogranicznik nie jest w stanie utrzymać prędkości samochodu poniżej zaprogramowanej wartości (w przypadku stromego zjazdu lub silnego przyspieszenia).

Aby ponownie włączyć ogranicznik, zwolnić pedał przyspieszenia w celu zmniejszenia prędkości poniżej zaprogramowanej wartości.

Powrót do normalnej jazdy

Powrót do normalnej jazdy


Usterka działania

W przypadku wadliwego działania na wyświetlaczu ukazuje się komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i zapalenie lampki kontrolnej SERVICE.

Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku stromego zjazdu lub w przypadku dużego przyspieszenia, ze względu na fakt, że ogranicznik nie oddziałuje na układ hamulcowy, układ ten nie jest w stanie zapobiec przekroczeniu przez samochód zaprogramowanej prędkości.

Używanie dywaników niehomologowanych przez firmę CITROËN może utrudnić prawidłowe działanie pedału przyspieszenia i uniemożliwić działanie ogranicznika prędkości.

Dywaniki posiadające homologację firmy CITROËN wyposażone są w trzecie mocowanie umieszczone w obszarze zespołu pedałów w celu uniknięcia ryzyka przesunięcia dywaników pod pedały.

Kierownica z wbudowanym centralnym zespołem sterującym

1 Obrót Przewijanie poszczególnych stron informacji na ekranie zestawu wskaźników. Nawigacja w poszczególnych me ...

Regulator prędkości

System utrzymujący automatycznie prędkość pojazdu równą wartości zaprogramowanej przez kierowcę, bez używania pedału przyspie ...

Categorie