Citroen C5: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Citroen C5 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Układ klimatyzacji działa przy pracującym silniku.

Dwustrefowa: jest to oddzielna regulacja temperatury i rozprowadzenia powietrza dla kierowcy i pasażera siedzącego z przodu.

Kierowca i pasażer z przodu mogą regulować temperaturę i nadmuch powietrza w zależności od potrzeb.

Symbole i komunikaty związane ze sterowaniem automatyczną klimatyzacją pojawiają się na wyświetlaczu.

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa


1a. Działanie automatyczne po stronie kierowcy.

1b. Działanie automatyczne po stronie pasażera.

2a. Regulacja temperatury po stronie kierowcy.

2b. Regulacja temperatury po stronie pasażera.

3a. Regulacja rozprowadzania powietrza po stronie kierowcy.

3b. Regulacja rozprowadzania powietrza po stronie pasażera.

4a. Wyświetlacz strefy kierowcy.

4b. Wyświetlacz strefy pasażera.

5. Regulacja wydatku powietrza.

6. Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.

7. Recyrkulacja powietrza w kabinie.

8. Osuszanie/odszranianie z tyłu.

9. Osuszanie/odszranianie z przodu.

1a - 1b Działanie automatyczne

Jest to normalny tryb użytkowania
systemu. W zależności od wybranego poziomu komfortu naciśnięcie tego sterowania, potwierdzone wyświetleniem wskaźnika A, umożliwia automatyczne i równoczesne sterowanie następującymi funkcjami:

Zaleca się pozostawienie wszystkich nawiewników otwartych. Proste naciśnięcie jednego z przycisków sterujących, z wyjątkiem regulatorów temperatury 2a i 2b, umożliwia przejście na ręczne sterowanie. Kontrolka A gaśnie.

2a - 2b Regulacja temperatury

Obracać regulator 2a, aby
zmieniać temperaturę po stronie kierowcy, i regulator 2b, aby zmieniać temperaturę po stronie pasażera: w prawo, aby zwiększyć temperaturę, albo w lewo, aby ją zmniejszyć.

Wyświetlana jest żądana wartość.

Wartość na wyświetlaczu odpowiada poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, zgodnie z wyborem konfiguracji zatwierdzonej na wyświetlaczu.

Ustawienie wartości 21 pozwala na uzyskanie maksymalnego komfortu. Zależnie od potrzeb możliwe jest ustawienie wartości między 18 i 24.

Po wejściu do samochodu może okazać się, że temperatura wewnątrz jest o wiele niższa (lub wyższa) niż temperatura komfortowa. Nie ma potrzeby dokonywania zmiany ustawień wyświetlonej temperatury w celu szybkiego osiągnięcia wymaganego komfortu.

Automatyczna regulacja temperatury klimatyzacji w sposób optymalny wykorzysta wszystkie możliwości w celu wyrównania różnicy temperatury.

Obsługa za pomocą przełączników ręcznych

Możliwe jest ustawienie ręczne jednej lub wielu funkcji przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich innych w trybie automatycznym.

Tryb ręczny może powodować skutki uboczne (wzrost temperatury, wilgotności, niemiły zapach, zaparowanie szyb) i spadek komfortu jazdy.

Aby powrócić do trybu "AUTO", należy nacisnąć przyciski 1a i 1b. Zapalają się kontrolki A.

3a - 3b Regulacja rozdziału powietrza

Nacisnąć
przycisk 3a, aby zmienić rozdział powietrza po stronie kierowcy.

Nacisnąć przycisk 3b, aby zmienić rozdział powietrza po stronie pasażera.

Zapalają się kontrolki odpowiadające wybranemu wariantowi rozdziału:

Równoczesne wyświetlanie rozdziału powietrza na przednią szybę, szyby boczne oraz nawiewy z przodu i z tyłu jest niemożliwe.

5. Regulacja wydatku powietrza

Nacisnąć sterowanie:


Poziom wydatku powietrza jest sygnalizowany stopniowym zapalaniem się wskaźników symboli łopatek wentylatora.

Po zredukowaniu wydatku powietrza do minimum klimatyzacja się wyłącza (OFF).

Aby uniknąć zaparowania szyb lub degradacji jakości powietrza w kabinie, należy utrzymywać odpowiednie natężenie nadmuchu.

6. Klimatyzacja

Klimatyzacja działa tylko podczas
pracy silnika. Sterowanie dmuchawy (regulacja wydatku powietrza) musi być aktywne, aby klimatyzacja zadziałała.

Aby klimatyzacja była skuteczna, należy ją włączać, gdy wszystkie szyby są zamknięte.

7. Recyrkulacja powietrza w kabinie

Nacisnąć sterowanie 7
w celu włączenia recyrkulacji powietrza w kabinie

Funkcja ta umożliwia recyrkulację powietrza i odizolowanie kabiny od zapachów i dymu z zewnątrz.


Nie należy zbyt długo używać funkcji recyrkulacji powietrza w kabinie − ryzyko zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza!

Dzięki czujnikowi zanieczyszczeń system automatycznie włącza recyrkulację powietrza w kabinie w chwili wykrycia przekroczenia dopuszczlenego poziomu substancji zanieczyszczających powietrze w kabinie.

Gdy jakość powietrza ponownie jest dopuszczalna, recyrkulacja powietrza w kabinie włącza się automatycznie.

Ta funkcja nie została zaprojektowana do wykrywania nieprzyjemnych zapachów.

Funkcja jest wyłączona, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od 5C, w celu uniknięcia zaparowania przedniej szyby oraz szyb bocznych.

Funkcja automatycznie się włącza w przypadku włączenia wstecznego biegu lub korzystania ze spryskiwacza przedniej szyby.

Funkcja jest wyłączona, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od 5C, w celu uniknięcia zaparowania przedniej szyby oraz bocznych szyb.

Możliwe jest zapamiętanie ustawień klimatyzacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Siedzeniach przednich (a zwłaszcza o zapamiętywaniu ustawień stanowiska kierowcy) należy odwołać się do odpowiedniej rubryki.

8. Osuszanie/odszranianie szyb z tyłu

Ogrzewana szyba tylna
pracuje niezależnie od systemu klimatyzacji.

W zależności od temperatury na zewnątrz wyłącza się ona automatycznie, aby zmniejszyć zużycie paliwa.

Odmrażanie może zostać wyłączone przez ponowne wciśnięcie przycisku 8 lub po wyłączeniu silnika.

W tym przypadku ogrzewanie szyby będzie kontynuowane przy ponownym uruchomieniu silnika, jeśli był on zatrzymany przez mniej niż jedną minutę.

Wyłączyć odmrażanie tylnej szyby oraz lusterek wstecznych, jak tylko to możliwe, ponieważ małe zużycie prądu powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.

9. Osuszanie/odszranianie szyb z przodu

W pewnych przypadkach tryb
"AUTO" może okazać się niewystarczający, aby wysuszyć szyby lub je odmrozić (wilgoć, duża liczba pasażerów, mróz).

System ten steruje temperaturą, natężeniem i dopływem powietrza oraz rozdziela wentylację w stronę przedniej szyby i przednich szyb bocznych.

Przejście na ręczne sterowanie powoduje wyjście z trybu "Osuszania". Należy je odwołać możliwie jak najszybciej, aby umożliwić wymianę powietrza w kabinie i usuwanie zaparowania.

Naciśnięcie jednego z przycisków 1a i 1b umożliwia powrót do trybu "AUTO".

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

Podczas ruszania z zimnym silnikiem wydatek powietrza osiągnie stopniowo optymalny poziom, tak aby uniknąć dopływu zbyt dużych ilości zimnego powietrza.

Gdy wsiadamy do samochodu po dość długim postoju i gdy temperatura wewnątrz samochodu różni się znacznie od temperatury komfortu, nie ma potrzeby zmiany wyświetlanej temperatury, aby szybko osiągnąć żądany komfort. System wykorzystuje automatycznie swoje maksymalne osiągi, aby możliwie jak najszybciej wyrównać różnicę temperatury.

Woda pochodząca ze skraplania w klimatyzatorze odpływa specjalnym otworem; może to spowodować powstanie kałuży wody pod samochodem na postoju.

Niezależnie od pory roku, przy chłodnej pogodzie klimatyzacja jest użyteczna, gdyż usuwa z powietrza wilgoć i parę wodną. Należy unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną klimatyzacją.

Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi: Aby uzyskać rów ...

Lampki sufitowe

Lampka sufitowa przednia 1. Lampka sufitowa przednia 2. Lampki oświetlenia mapy Lampka sufitowa tylna 1. Lampka sufitowa tylna 2. Lampki oświetlenia mapy W ...

Categorie