Citroen C5: Kierownica z wbudowanym centralnym zespołem sterującym

Citroen C5 –> Jazda –> Kierownica z wbudowanym centralnym zespołem sterującym

Kierownica z wbudowanym centralnym zespołem sterującymKierownica z wbudowanym centralnym zespołem sterującym


1 Obrót
 • Przewijanie poszczególnych stron informacji na ekranie zestawu wskaźników.
 • Nawigacja w poszczególnych menu ekranu zestawu wskaźników.
 • Zwiększanie/zmniejszanie wartości.
Krótkie naciśnięcie
 • Otwarcie głównego menu ekranu zestawu wskaźników (tylko na postoju).
 • Wybieranie i zatwierdzanie informacji.
Długie naciśnięcie Zerowanie danych wybranej trasy (jeżeli wyświetlana jest odpowiednia strona komputera pokładowego).
2 Krótkie naciśnięcie
 • Anulowanie bieżącej operacji.
 • Powrót do poprzedniej strony ekranu zestawu wskaźników.
Długie naciśnięcie Powrót do wyświetlania początkowej strony ekranu zestawu wskaźników.
3 Krótkie naciśnięcie Zwiększanie prędkości skokowo co 1 km/h / zapamiętywanie prędkości.
Naciśnięcie i przytrzymanie Zwiększanie prędkości skokowo co 5 km/h.
4 Krótkie naciśnięcie Zmniejszanie prędkości skokowo co 1 km/h / zapamiętywanie prędkości.
Naciśnięcie i przytrzymanie Zmniejszanie prędkości skokowo co 5 km/h.
5 Krótkie naciśnięcie Zawieszenie albo wznowienie regulacji / ograniczenia prędkości (w zależności od wybranego trybu).
6 Krótkie naciśnięcie Wybór trybu regulatora albo ogranicznika prędkości (cykl dla tego przycisku będzie zawsze zaczynać się od wyboru ogranicznika prędkości).
7 Krótkie naciśnięcie Wyłączenie regulatora / ogranicznika prędkości.
8 Krótkie naciśnięcie
 • Odebranie połączenia przychodzącego.
 • Rozłączenie podczas rozmowy.
 • Otwarcie skróconego menu telefonu.
 • Zatwierdzenie na liście i w menu telefonu.
Długie naciśnięcie Odrzucenie połączenia przychodzącego.
9 Krótkie naciśnięcie / Długie naciśnięcie Sygnał dźwiękowy.
10 Krótkie naciśnięcie Włączenie/wyłączenie trybu Black Panel (wyświetlanie nocne nastrojowe).
11 Długie naciśnięcie Włączenie funkcji rozpoznawania głosu za pośrednictwem MirrorLink.
12 Obrót
 • Radio: przewijanie zapamiętanych stacji.
 • CD / MP3 / jukebox: przewijanie utworów albo katalogów.
 • Menu ekranu wielofunkcyjnego: przewijanie oraz zwiększanie/zmniejszanie.
Krótkie naciśnięcie
 • Menu ekranu wielofunkcyjnego: zatwierdzanie wyboru.
 • Otwieranie skróconych menu (w zależności od strony wyświetlanej na ekranie wielofunkcyjnym).
13 Krótkie naciśnięcie
 • Anulowanie bieżącej operacji i powrót do poprzedniego stanu wyświetlania ekranu wielofunkcyjnego.
 • Odrzucenie połączenia przychodzącego.
Długie naciśnięcie Powrót do wyświetlania początkowej strony ekranu wielofunkcyjnego.
14 Krótkie naciśnięcie Dostęp do głównego menu ekranu wielofunkcyjnego.
15 Krótkie naciśnięcie / Naciśnięcie i przytrzymanie Zwiększenie głośności.
16 Krótkie naciśnięcie / Naciśnięcie i przytrzymanie Zmniejszenie głośności.
17 Krótkie naciśnięcie
 • Pierwsze naciśnięcie: wyłączenie dźwięku.
 • Drugie naciśnięcie: przywrócenie dźwięku.
18 Krótkie naciśnięcie
 • Radio: automatyczne wyszukiwanie wyższych częstotliwości.
 • CD / MP3 / jukebox: wyszukiwanie następnego utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie CD / MP3 / jukebox: Przyspieszony odsłuch przy przewijaniu do przodu.
19 Krótkie naciśnięcie
 • Radio: automatyczne wyszukiwanie niższych częstotliwości.
 • CD / MP3 / jukebox: wyszukiwanie poprzedniego utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie CD / MP3 / jukebox: przyspieszone odsłuchiwanie wstecz.
20 Krótkie naciśnięcie
 • Radio: wyświetlanie listy stacji radiowych.
 • CD / MP3: wyświetlanie listy utworów i katalogów.
 • Jukebox: wyświetlanie listy albumów.
Długie naciśnięcie Aktualizacja listy stacji radiowych.
21 Krótkie naciśnięcie / Długie naciśnięcie Sygnał dźwiękowy.
22 Krótkie naciśnięcie MODE: wybór funkcji wyświetlanej na ekranie wielofunkcyjnym.

Nieprawidłowe działanie

Miganie, a następnie ciągłe świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w oponach z równoczesnym zapaleniem się kontrolki "service" s ...

Ogranicznik prędkości

System uniemożliwiający przekroczenie prędkości pojazdu powyżej wartości zaprogramowanej przez kierowcę. Po osiągnięciu prędk ...

Categorie