Citroen C5: Elektryczny hamulec postojowy

Citroen C5 –> Jazda –> Elektryczny hamulec postojowy

Elektryczny hamulec postojowy


Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania:

Hamulec postojowy ręczny

Urządzenie mechaniczne utrzymujące samochód na postoju. Zaciskanie Pociągnąć dźwignię hamulca postojowego, aby unieruchomić ...

Działanie automatyczne

Zaciskanie przy wyłączonym silniku Gdy samochód się zatrzyma, hamulec postojowy zaciska się automatycznie po wyłączeniu silnika. Zaci" ...

Categorie