Citroen C5: Ekran monochromatyczny C

Citroen C5 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran monochromatyczny C

Informacje wyświetlane na
ekranie

W zależności od kontekstu wyświetlają się:

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby kierowca nie manipulował przełącznikami podczas jazdy.

Sterowanie

Sterowanie


A. Dostęp do "Głównego menu"

B. Anulowanie operacji albo powrót do poprzedniego ekranu

C. Przewijanie w menu ekranu Zatwierdzenie na kierownicy

D. Zatwierdzanie na panelu radioodtwarzacza

Wybór typu wyświetlanej informacji (Mode)

Kolejne naciśnięcia przycisku na końcu przełącznika wycieraczek albo przycisku MODE radioodtwarzacza umożliwiają wybór typu informacji wyświetlanej na ekranie wielofunkcyjnym (data albo radioodtwarzacz, CD, MP3).

Menu główne

Naciśnięcie sterowania A powoduje wyświetlenie "Menu głównego" ekranu wielofunkcyjnego. To menu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

Menu "Funkcje audio"


Gdy radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można włączać lub wyłączać funkcje związane z używaniem radia (RDS, REG, RadioText), CD (introscan, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD) albo odtwarzacza MP3 (gniazda USB / Jack).

Aby uzyskać więcej informacji na temat Radioodtwarzacza (a szczególnie aplikacji "Funkcje audio"), patrz odpowiednia rubryka.

Menu "Konfiguracja
wyświetlacza"

Po wybraniu tego menu uzyskuje się dostęp do następujących ustawień:

Ustawianie daty i godziny

Ustawianie daty i godziny


Menu "Bluetooth -
telefon - audio"

Gdy radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można konfigurować zestaw głośnomówiący Bluetooth (sprzęganie), przeglądać poszczególne książki telefoniczne (dziennik połączeń, usługi...) i zarządzać połączeniami (odbieranie, kończenie, połączenia konferencyjne, tryb sekretny...).

Więcej informacji na temat Radioodtwarzacza zawiera odpowiednia rubryka.

Ze względów bezpieczeństwa konfigurowanie ekranu wielofunkcyjnego przez kierowcę należy bezwzględnie wykonywać podczas postoju.

Kontrolki działania

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza włączenie odpowiedniego systemu. Może temu towarzyszyć sygnał dźwię ...

Tablet dotykowy

System umożliwia dostęp do: menu ustawiania parametrów funkcji i wyposażenia pojazdu, menu ustawień audio i wyświetlania, sterowania wypos ...

Categorie