Citroen C5: Bagażnik (Tourer)

Citroen C5 –> Otwieranie –> Bagażnik (Tourer)

Otwieranie ręczne

Otwieranie ręczne


Otwieranie przy użyciu napędu

Otwieranie przy użyciu napędu


Po naciśnięciu łopatki A nie należy przytrzymywać ręką klapy tylnej.

Zamykanie ręczne

Zamykanie przy użyciu napędu

Nie blokować zamykania klapy bagażnika; każda przeszkoda napotkana podczas zamykania powoduje zatrzymanie i automatyczne uniesienie klapy o kilka centymetrów.

Blokowanie/odblokowanie

Wykonuje się na postoju przy użyciu:

Klapa bagażnika blokuje się automatycznie podczas jazdy przy prędkości 10 km/h, nawet jeżeli automatyczny zamek centralny jest wyłączony. Klapa odblokowuje się po otwarciu drzwi albo po naciśnięciu przycisku zamka centralnego (prędkość mniejsza od 10 km/h).

Przerwanie otwierania/ zamykania klapy bagażnika

W trakcie otwierania lub zamykania klapy bagażnika za pomocą sterowania elektrycznego w każdej chwili można przerwać przemieszczanie klapy tylnej przez naciśnięcie przycisku D klapy bagażnika, łopatki A lub przycisku B.

Następnie klapę bagażnika można otworzyć lub zamknąć za pomocą sterowania elektrycznego lub ręcznie, ustawiając sterowanie w przeciwnym kierunku, jeżeli jest to konieczne, aby ją odblokować.

Zapamiętywanie pośredniego położenia otwarcia

Można zapamiętać określony kąt otwarcia klapy bagażnika:

Kasowanie zapamiętanego położenia

Można skasować zapamiętane położenie, kiedy klapa bagażnika jest w pośrednim położeniu otwarcia:

Zabezpieczenie elektryczne silnika

W przypadku wykonania kilku operacji otwarcia i zamknięcia klapy bagażnika w krótkim czasie wzrost temperatury silnika może uniemożliwić dalsze otwieranie i zamykanie klapy bagażnika.

Należy poczekać dziesięć minut na schłodzenie silnika, nie wykonywać w tym czasie żadnych czynności.

Zamknięcie w trybie awaryjnym nadal jest możliwe.

W celu uniknięcia ryzyka spowodowania obrażeń należy uważać, aby podczas elektrycznego sterowania otwarciem i zamknięciem klapy nikt nie znajdował się w jej pobliżu.

Gdy klapa bagażnika jest dodatkowo obciążona (śnieg, bagażnik rowerowy itp.), istnieje ryzyko, że klapa bagażnika sama się zamknie pod wpływem tego ciężaru. Należy wówczas przytrzymać klapę tylną lub wcześniej rozładować bagażnik rowerowy, lub usunąć śnieg.

W przypadku mycia samochodu w myjni automatycznej należy pamiętać o całkowitym zablokowaniu klapy, po to by unikąć ryzyka jej otwarcia za pomocą napędu.

Bagażnik

Otwieranie Nacisnąć dźwigienkę 1 do góry i podnieść pokrywę bagażnika. Blokowanie/odblokowanie Wykonywane jest na postoju ...

Ergonomia i komfort

...

Categorie