Chevrolet Malibu: Zalecane płyny, środki smarne i części

Chevrolet Malibu –> Serwisowanie samochodu –> Zalecane płyny, środki smarne i części

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów przetestowanych i dopuszczonych do użytku. Uszkodzenia wywołane stosowaniem niedopuszczonych materiałów eksploatacyjnych nie są objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIE Materiały eksploatacyjne są niebezpieczne dla zdrowia i mogą być trujące. Przy obchodzeniu się z nimi należy zachować ostrożność.

Zapoznać się z informacjami podanymi na pojemnikach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością oraz lepkością. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jakością - lepkość jest parametrem mniej ważnym. Jakość oleju zapewnia m.in. czystość podzespołów silnika, ochronę przed zużyciem oraz kontrolę nad starzeniem się oleju, a klasa lepkości stanowi informację o gęstości oleju w poszczególnych zakresach temperatur.

Jakość oleju silnikowego dexos 2

Wybór właściwego oleju silnikowego

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od jego parametrów i klasy lepkości.

Należy kupować i używać oleje silnikowe oznaczone symbolem certyfikacji dexos. Oleje spełniające wymagania użytkowanego samochodu powinny być oznaczone na opakowaniu symbolem certyfikacji dexos. Symbol certyfikacji oznacza, że olej został dopuszczony do stosowania jako zgodny ze specyfikacją dexos.

Pojazd fabrycznie napełniono olejem silnikowym spełniającym wymagania specyfikacji Dexos.

Należy używać wyłącznie oleju silnikowego zatwierdzonego jako zgodny ze specyfikacją dexos lub równoważnego oleju silnikowego o odpowiedniej klasie lepkości. Stosowanie oleju silnikowego innego niż zalecany lub równoważny może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Naprawa tego typu uszkodzeń nie jest objęta gwarancją na pojazd.

W razie wątpliwości czy używany olej jest zatwierdzony jako zgodny ze specyfikacją dexos należy skontaktować się z serwisem.

Stosowanie zastępczych olejów silnikowych w przypadku braku dostępności oleju zgodnego z wymogami specyfikacji dexos: Jeśli w chwili wymiany lub uzupełniania oleju silnikowego nie jest dostępny olej zgodny ze specyfikacją dexos, można użyć zastępczego oleju silnikowego o powyższych parametrach.

Niemniej jednak używanie oleju niezgodnego z wymogami specyfikacji dexos może w pewnych warunkach powodować obniżenie wydajności.

Uzupełnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe różnych producentów i marek można ze sobą mieszać, o ile spełniają określone dla oleju silnikowego wymogi (jakości i lepkości).

Jeśli olej silnikowy o wymaganej jakości jest niedostępny, można dolać maksymalnie 1 litr oleju klasy ACEA A3/B4 lub A3/B3 (tylko raz między wymianami oleju). Powinien on charakteryzować się wymaganą klasą lepkości.

Stosowanie oleju klasy ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest zabronione, ponieważ przy dłuższym używaniu w pewnych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika.

Dodatki do oleju silnikowego

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego może doprowadzić do uszkodzenia silnika i unieważnienia gwarancji.

Klasy lepkości oleju silnikowego

Klasy lepkości oleju silnikowego


SAE 5W-30 jest najlepszą klasą lepkości oleju dla tego pojazdu. Nie należy używać olejów o innych klasach lepkości, takich jak SAE 10W-30, 10W-40 czy 20W-50.

Użytkowanie w niskich temperaturach: W przypadku bardzo zimnych regionów, w których temperatura spada poniżej -25C, należy używać oleju SAE 0W-30. Olej o tej klasie lepkości zapewni łatwiejszy rozruch zimnego silnika w skrajnie niskich temperaturach. Podczas wybierania oleju o odpowiedniej klasie lepkości należy pamiętać, aby zawsze wybierać olej zgodny z wymogami specyfikacji dexos.

Uwaga: W przypadku silnika wysokoprężnego nie wolno stosować oleju xW-30.

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju. Olej wielosezonowy jest określany dwoma oznaczeniami.

Pierwsza liczba, zakończona literą W, określa lepkość oleju w niskich temperaturach, a druga - w temperaturach wysokich.

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC), z dodatkiem środka niskokrzepliwego oraz bez krzemianów.

Układ chłodzenia jest fabrycznie napełniany płynem chłodzącym o mrozoodporności do około −28 C i znakomitych właściwościach antykorozyjnych. Takie stężenie płynu należy zachowywać przez cały rok. Stosowanie dodatków do płynu chłodzącego, które mają służyć jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne lub chronić przed niewielkimi nieszczelnościami, może być przyczyną usterek.

Roszczenia gwarancyjne związane ze skutkami stosowania dodatków do płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Stosować wyłącznie płyn hamulcowy DOT4.

Z biegiem czasu płyn hamulcowy wchłania wilgoć, co ogranicza skuteczność hamowania. Z tego względu należy go wymieniać w zalecanych odstępach czasu.

Płyn hamulcowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym zbiorniku, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci.

Upewnić się, że nie doszło do zanieczyszczenia płynu hamulcowego.

Zaplanowana obsługa okresowa

Harmonogramy przeglądów Częstotliwość obsługi okresowej Co 1 rok / 15 000 km (10.000 mil) (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Przegląd I: Przegląd I należy ...

Dane techniczne

...

Categorie